Ο ουρανός είναι ανώτερος από τις βροχές και τους χειμώνες και δεν νικιέται από κανένα. Το ίδιο κι’ εμείς θα μπορέσουμε να μείνουμε ανίκητοι, αν θέλουμε. Ο ουρανός φαίνεται ότι πάσχει και μεταβάλλεται, στην πραγματικότητα όμως δεν πάσχει. Ας μην πάσχουμε, λοιπόν, κι’ εμείς, έστω κι’ αν φαίνεται ότι πάσχουμε. Όπως δηλαδή κατά την διάρκεια του χειμώνα οι πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν, λόγω της συννεφιάς, την ομορφιά του ουρανού, αλλά νομίζουν ότι αυτός μεταβάλλεται, ενώ εκείνοι που φιλοσοφούν και ερευνούν κατά βάθος τα πράγματα, γνωρίζουν ότι δεν έπαθε τίποτε.Έτσι και για μας κατά τη διάρκεια των θλίψεων, οι πολλοί πιστεύουν ότι μαζί με τις θλίψεις έχουμε κι’ εμείς αλλάξει συμπεριφορά και ότι η θλίψη έχει αγγίξει, την ίδια την καρδιά μας˙ εκείνοι όμως που φιλοσοφούν κατά Θεόν γνωρίζουν ότι δεν μας άγγιξε και δεν μας επηρέασε.”

~ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος
(Εις Εβρ, ομιλ. ΙΣΤ’, ΕΠΕ 25, 20).