Εἶσαι ἄρρωστος;
 
Νὰ εἶσαι χαρούμενος. Γιατὶ «ἐκείνον πού ἀγαπᾶ ὁ Κύριος, τὸν παιδαγωγεῖ» (Εβρ. 12, 
Εἶσαι φτωχός; 
 
Νὰ εὐφραίνεται ἡ ψυχὴ σου, γιατὶ σὲ περιμένουν τὰ ἀγαθὰ τοῦ φτωχοῦ Λαζάρου. 
Σε συκοφαντοῦν καὶ σὲ κακομεταχειρίζονται γιὰ τὸ Ὄνομα τοῦ Χριστοῦ;
Εἶσαι μακάριος, γιατὶ ἡ καταισχύνη σου θὰ μετατραπεῖ σὲ δόξα ἀγγελική. 
Εἶσαι δοῦλος; 

 
Εὐχαρίστησε τὸν Θεὸ καὶ ἔτσι θὰ ἔχεις μαζὶ σου πάντα Ἐκείνον πού ταπεινώθηκε περισσότερο ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Εὐχαρίστησὲ Τον, γιατὶ εἶσαι σὲ καλύτερη κατάσταση ἀπὸ κάποιον ἄλλο, γιατὶ οὔτε σὲ καταναγκαστικὰ ἔργα σὲ ἔστειλαν, οὔτε σὲ μαστιγώνουν. Ἄν θελήσεις, θὰ βρεις ἀμέτρητους λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους πρέπει νὰ εὐχαριστεῖς τὸν Θεό. 
 
Σε ξυλοδέρνουν ἄδικα;
 
Νὰ χαίρεσαι μὲ τὴ σκέψη τῆς μέλλουσας ἐλπίδας. 
Δίκαια καταδικάσθηκες; Καὶ πάλι νὰ εὐχαριστεῖς. 
 
 
Μέγας Βασίλειος