«Αν οι άρχοντες τηρούσαν τις εντολές του Κυρίου και ο λαός και οι υπήκοοι υπάκουαν με ταπείνωση, θα υπήρχε μεγάλη ειρήνη και αγαλλίαση πάνω στη γη. Εξαιτίας όμως της φιλαρχίας και της ανυπακοής των υπερήφανων υποφέρει όλη η οικουμένη».
Ο λόγος του εορταζομένου Αγίου πάντοτε επίκαιρος.
Οσίου Σιλουανού του Αθωνίτου
(☦︎ 24 Σεπτεμβρίου 1938)