Εκείνος που προσεύχεται καθαρά χωρίς λογισμούς και ρεμβασμούς, ο διάβολος τον φοβάται, διότι ξέρει, ότι αν ο άνθρωπος μείνει σταθερός την ώρα που προσεύχεται, ο Δημιουργός θα ακούσει την προσευχή του, ακόμη και αν τυγχάνει να είναι πολύ αμαρτωλός. 

Αν όμως κάποιος προσεύχεται με ρεμβασμούς, τότε θα γίνει σαν εκείνον που κρατά τόξο, αλλά δεν καταφέρνει να στείλει το βέλος εναντίον του αντιπάλου και έτσι ποτέ δεν φοβίζει τον διάβολο. 
 
 
~ Άγιος Εφραίμ ο Σύρος ~