Ἐμεῖς ἄς προσπαθήσουμε νά ἀποφύγουμε τήν ἁμαρτία, γιατί αὐτή εἶναι ὁ πραγματικός θάνατος, ἀφοῦ μᾶς ἀπομακρύνει, μᾶς χωρίζει ἀπό τόν Θεό, ἀπό τήν ὄντως Ζωή, ἀπό τό Φῶς, ἀπό τήν ἀτελεύτητη χαρά, ἀπό ὅλα τά ἀγαθά.

 Γέροντας Ἄνθιμος Ἁγιαννανίτης

http://anastasiosk.blogspot.gr/