Πηγή:farm5.static.flickr.com FlickrR rated butterfly photography kees straver (will be back online soon friends) στο Flickr

 Ας φροντίσει ο καθείς διά την ψυχήν του.

Διότι είναι αισχύνη διά τον Μοναχόν να ναυαγήσει εις τον λιμένα της μοναχικής πολιτείας,

ενώ ηδυνήθη να διαπλεύσει τες τρικυμίες των παθών της αλμυράς θαλάσσης…

 ***

 Πηγή:farm5.static.flickr.com
FlickrR rated butterfly photography kees straver (will be back online soon friends) στο Flickr

http://www.diakonima.gr/