Ο διάβολος λόγω του υπερβολικού εγωισμού του, δεν αντέχει την γνήσια καταφρόνηση. Θέλει ο άνθρωπος να τον υπολογίζει! 
Ήταν κάποιος γέροντας, στον οποίο εμφανίστηκε ο διάβολος με την μορφή άγριου λιονταριού. Ο γέροντας παρέμεινε ψύχραιμος, κατάλαβε αμέσως, ότι επρόκειτο για τον διάβολο και απευθυνόμενος με έναν απαξιωτικό και καταφρονητικό ύφος, λέει στο λιοντάρι: 
– Αχ, με τα κουταβάκια θα τα βάλουμε τώρα! 
Και πριν ακόμα ο διάβολος του επιτεθεί, με τη φράση αυτή του γέροντα, έγινε άφαντος!Θέλει τόλμη και παλλικαριά ψυχής, γιατί άμα κάποιος έλεγε τα ίδια λόγια του γέροντα με φόβο, ο διάβολος δεν θα έφευγε.

Το πολυτιμότερο πράγμα που έχει ο άνθρωπος από υλικής απόψεως, στους μεν άνδρες είναι το σπέρμα, στις δε οι γυναίκες είναι το ωάριο που συμβάλλουν στην διαιώνιση του είδους. 
Όταν το σπέρμα και το ωάριο ξοδεύονται στις αμαρτίες, τότε έχουμε μολυσμό του σώματος. Αντίθετα όταν αυτοί οι ”θησαυροί”, όσο περισσότερο κρατούνται μέσα στο σώμα, χωρίς να γίνεται η αμαρτία, τόσες περισσότερες καταθέσεις κάνει ο άνθρωπος στην τράπεζα της παρθενίας του Θεού.
 
Γέροντας Εφραίμ της Σκήτης του Αγίου Ανδρέα