Ἡ ἔρημος διψᾷ

«Εὐφράνθητι, ἔρημος διψῶσα, ἀγαλλιάσθω
ἔρημος καὶ ἀνθήτω ὡς κρίνον» (Ἠσ. 35,1)
(Ομιλία του †Επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου
Καντιώτου
)

Κατὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων ποὺ προηγήθηκε εἴδαμε, ἀγαπητοί μου, τὸν Χριστό, ὅπως λέει ὡραῖα Ἐκκλησία, ὡς ἕνα νήπιο ποὺ κλαυθμυρίζει στὴν ἀγκάλη τῆς ἁγίας Μητέρας του. Καὶ σήμερα, Θεοφάνεια, βλέπουμε τὸν Κύριο ὄχι πλέον νήπιο παιδί, ἀλλὰ τέλειον ἄνδρα, σὲ λικία τριάντα ἐτῶν, νὰ βαπτίζεται στὰ νερὰ τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ.

http://aktines.blogspot.gr/2015/01/blog-post_6.html