Για να γίνει κανείς χριστιανός, πρέπει να έχει ποιητική ψυχή,

πρέπει να γίνει ποιητής…

Προσευχή είναι να πλησιάζεις το κάθε πλάσμα του Θεού με αγάπη

και να ζεις με όλα, και με τ” άγρια ακόμη, εν αρμονία…

 Άγιος Πορφύριος

ΟΜΟΘΥΜΑΔΟΝ

http://agathan.wordpress.com