Ἅγιος Λουκάς Ἐπίσκοπος Κριμαίας: «Ὅπως ξεραίνεται τό φυτό χωρίς νερό σέ ἄγονο ἔδαφος, ἔτσι ξεραίνεται καί ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου ἄν δέν τρέφεται μέ προσευχή»

 https://paraklisi.blogspot.com/2018/05/blog-post_705.html