Μὴ σκανδαλίζεστε ὅταν ἀκοῦτε αὐτὰ ποὺ λένε κατὰ τῆς πίστεως. Ἀφοῦ αὐτοὶ ποὺ τὰ λένε δὲν καταλαβαίνουν τὴν οὐσία της. Ἐσεῖς νὰ θυμάστε πάντα τὴν βασικὴ ἀρχὴ ποὺ γνώριζαν πολὺ καλὰ οἱ πρῶτοι χριστιανοί. Αὐτοὶ θεωροῦσαν δυστυχισμένο τὸν ἄνθρωπο ποὺ γνωρίζει ὅλες τὶς ἐπιστῆμες, δὲ γνωρίζει ὅμως τὸν Θεό.Καὶ ἀντίθετα θεωροῦσαν μακάριο, αὐτὸν ποὺ γνωρίζει τὸν Θεό, ἔστω καὶ νὰ μὴ γνώριζε ἀπολύτως τίποτα ἀπὸ τὰ ἀνθρώπινα.
Νὰ φυλάγετε αὐτὴ τὴν ἀλήθεια, σὰν τὸ μεγαλύτερο θησαυρὸ τῆς καρδίας σας, νὰ προχωρᾶτε εὐθεία καὶ μὴν κοιτάζετε δεξιὰ καὶ ἀριστερά. Ἂς μὴ μᾶς κάνουν αὐτὰ ποὺ ἀκοῦμε κατὰ τῆς Θρησκείας, νὰ χάνουμε τὸν προσανατολισμό μας.
~Άγιος Λουκᾶς Κριμαίας~
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2020/03/blog-post_35.html