Τοῦ πατρός Ἰωὴλ Κωνστάνταρου

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ
Ίδετε πάντες οἱ πιστοί
τόν Μέγαν Ποιμενάρχην,
Ὀρθοδοξίας ἅπασας
Μεγάλον κανονάρχην.

Ὡς τήν πανσέληνον γλυκύς
φώτισε εἰς Φεράραν,
ταπείνωσε ποντίφικος
τήν παπικήν τιάραν.

 Ἥλιος τώρα φαεινός

στήν πόλην Φλωρεντίας,
ἐξέλαμψε τά δόγματα
τά τῆς Ὀρθοδοξίας…

Λάβετε φῶς τό Ἱλαρόν
ζῆστε Ὀρθοπραξίαν,
στήν πίστιν στερεώθητε
λάβετε εὐλογίαν.

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2015/01/blog-post_60.html