1. Οἱ ἀκούσιοι λογισμοί ξεφυτρώνουν ἀπό προηγούμενη ἁμαρτία, οἱ ἑκούσιοι ἀπό τήν ἐλεύθερη θέλησή μας. Λοιπόν, αἴτιοι τῶν πρώτων εἶναι οἱ δεύτεροι.

  1. Στίς κακές σκέψεις πού μᾶς ἔρχονται χωρίς νά θέλομε, ἀκολουθεῖ λύπη. Γι᾿ αὐτό καί σύντομα ἐξαφανίζονται. Σ᾿ αὐτές ὅμως πού μᾶς ἔρχονται μέ τήν πρόθεσή μας, ἀκολουθεῖ χαρά, γι᾿ αὐτό καί δύσκολα γλυτώνομε ἀπό αὐτές.

Ἀπό τό βιβλίο: «ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ τῶν ἱερῶν Νηπτικῶν»

Ἐκδόσεις «Τό Περιβόλι Τῆς Παναγίας»

Τά 226 κεφάλαια: τομ. α΄