Ἅγιος Ἱερομάρτυς Ἑρμογένης, κατὰ κόσμον Γεώργιος Ἐφραίμοβιτς
Ντολγκάνωφ, γεννήθηκε, στὶς 25 Ἀπριλίου 1858, στὴν περιοχὴ τῆς
Χερσονήσου. Ἦταν γόνος ἱερατικῆς καὶ εὐλαβούς οἰκογένειας καὶ ὁ πατέρας
του ἐγκατέλειψε τὴν ἱερατικὴ διακονία στὸν κόσμο καὶ ἔγινε μοναχός. Μετὰ
τὴν ἐγκύκλια μόρφωση ἐσπούδασε στὸ πανεπιστήμιο τοῦ Νοβοροσίσκ νομική,
ἱστορία καὶ φιλολογία καὶ ἐμπνεόμενος ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπο Νικάνορα
(Μπρόβκοβιτς) ἀφιερώθηκε στὸν Θεό. Ἔτσι εἰσήχθη στὴ θεολογικὴ ἀκαδημία
τῆς Ἁγίας Πετρουπόλεως καὶ ἐχειροτονήθηκε διάκονος, στὶς 28 Νοεμβρίου
1890. Λίγες ἡμέρες ἀργότερα, στὶς 2 Δεκεμβρίου, χειροτονεῖται
πρεσβύτερος καὶ διορίζεται ἱεροκῆρυξ. Ἀπὸ τὴ θέση αὐτὴ ἐργάζεται σκληρὰ
καὶ διορίζεται, τὸ 1898, διευθυντὴς τῆς θεολογικῆς ἀκαδημίας τῆς
Τυφλίδος. Ἡ δραστηριότητά του εἶναι μεγάλη. Ἱδρύει ἐνοριακὰ σχολεῖα καὶ
ἐργάζεται ἱεραποστολικὰ σὲ ὅλη τὴν περιοχή. Λίγο ἀργότερα, στὶς 21
Μαρτίου 1903, ἐκλέγεται Ἐπίσκοπος τοῦ Σαράτωφ καὶ διορίζεται μέλος τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου.Ἀναλώνει τὸν ἑαυτό του στὴ νέα ἐπισκοπικὴ διακονία καὶ
εἶναι πατέρας γιὰ τὸ λαό του.


Ἀνεγείρει
ναούς, μεριμνᾶ γιὰ τὴ διοργάνωση τῆς μοναχικῆς ζωῆς καὶ τὴν ἀκριβὴ
τήρηση τοῦ Τυπικοῦ τῶν μονῶν, σύμφωνα μὲ τὴν Ἁγιορείτικη παράδοση, γιὰ
τὴν αὔξηση τῆς ἱεραποστολικῆς ἐργασίας, τὴν ἔκδοση ἐκκλησιαστικῶν
ἐντύπων γιὰ τὴν κατήχηση τοῦ λαοῦ, κηρύττει συνεχῶς τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ
τόσο στοὺς ἐπιστήμονες ὅσο καὶ τοὺς ἁπλοὺς ἀνθρώπους. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης
τῆς Κροστάνδης ἐθαύμαζε τὸν Ἐπίσκοπο Ἑρμογένη καὶ προεῖπε τὸ μαρτυρικὸ
θάνατο αὐτοῦ, ποὺ συνέβη τὸ 1918

Τον Απρίλιο του 1918, ο
Ερμογένης συνελήφθη από τους Μπολσεβίκους.Τον Μάιο, ο κρατούμενος
μεταφέρθηκε στο Tyumen.Στις 15 Ιούνίου ο επίσκοπος μεταφέρθηκε στο
ατμόπλοιο “Oka”. Λίγο μετά τατα μεσάνυχτα ο Επίσκοπος Ερμογένης
οδηγήθηκε από το αμπάρι στο κατάστρωμα. Δεμένο με τα χέρια πισώπλατα και
δένοντας πάνω του μια πέτρα τον έσπρωξαν στο νερό.Μέχρι την τελευταία
στιγμή ο μάρτυρας προσευχόταν ακατάπαυστα και ευλόγησε τους εκτελεστές
του.


Το σώμα του το βρήκαν κάποιοι χωρικοί τον Ιούλιο του 1918.Στις 2
Αυγούστου έγινε στο Τολμπόσκ η νεκρώσιμος ακολουθία.Τον έθαψαν στον Ναό
της του Θεού Σοφίας στο Τομπολσκ.


Το 2000 έγινε η αγιοκατάταξή του 

Το 2005 κατά την διαρκεια εργασιών στον ναό της του Θεού Σοφίας βρέθηκε το άγιο λείψανό του.Η μνήμη του τιμάται στις 16 Ιουνίου.

http://proskynitis.blogspot.gr/2014/06/16-1918.html