ΑΓ. ΠΑΪΣΙΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ
Πρωτοπρεσβύτερος Ἀναστάσιος Κ. Γκοτσόπουλος
Στήν
ἐποχή μας, ἐποχή συγχύσεως καί πνευματικῆς ἀφασίας, ἡ ζωή τῶν Ἁγίων καί
θεοφόρων Πατέρων εἴθε νά ἀποτελέσει ὁδοδείκτη τῆς δικῆς μας ἐν Χριστῷ
πολιτείας.

http://www.egolpion.com/5CA37224.el.aspx

Read more: http://www.egolpion.com/5CA37224.el.aspx#ixzz3lo498zp6