ΑΓΙΟΣ »ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΤΙ ΠΑΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ; ΘΑ ΦΥΓΕΙ Ἡ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ Ἡ ΠΑΡΑΒΑΣΗ!»
Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ἦταν μὲ τὴν ὀρθὴ ἔννοια ζηλωτὴς τῶν πατερικῶν παραδόσεων. Σὲ θέματα πίστεως δὲν ἔκανε συμβιβασμοὺς καὶ ὑποχωρήσεις. Στὴν ζωή του ἐφάρμοζε τὴν ἀκρίβεια ὄχι μόνον ἐξωτερικά, ἀλλὰ περισσότερο ἐσωτερικά, ἀπὸ θεῖο ζῆλο. Ὅταν ἔλεγε τὴν γνώμη του γιὰ ἕνα θέμα, καὶ μάλιστα ἐκκλησιαστικό, μιλοῦσε μὲ διάκριση ζυγίζοντας τὰ τοῦ μὲ ζυγαριὰ ἀκριβείας. Καί, ὅταν εἶχε μπροστά του ἕναν ἀδύναμο ἄνθρωπο, ἔδινε πάλι μὲ ἀκρίβεια, σὰν καλὸς ἰατρός, τὸ κατάλληλο φάρμακο. Εἶχε ποτισθεῖ ἀπὸ τὸν φόβο τοῦ Θεοῦ, καὶ γι’ αὐτὸ ἔμπαινε στὸ βάθος τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ. Ἦταν ὅλος ἀγάπη καὶ «σπλάγχνα οἰκτιρμῶν», καί, γι’ αὐτὸ δὲν γνώρισε ἁπλῶς τοὺς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ γνώριζε ἐκ πείρας ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι μάνα, καὶ οἱ κανόνες της ἔχουν σπλάγχνα μητρικά. Τὴν δεκαετία του ’70 πολλοὶ ζητοῦσαν τὴν γνώμη τοῦ Πατρὸς Παϊσίου καὶ γιὰ μιὰ πρόταση τοῦ εἶχε γίνει, νὰ μὴ φοροῦν οἱ ἱερεῖς ράσα.Ἐκεῖνος τοὺς ἔδειχνε μιὰ ἐλιά, τῆς ὁποίας εἶχε ξεφλουδίσει τὸν κορμὸ καὶ τὰ χονδρὰ κλαδιά, ἀφήνοντάς φύλλα μόνο στὶς…ἆκρες τῶν μικρῶν κλαδιῶν της. Στὸν ξεφλουδισμένο κορμό της εἶχα χαράξει: «Τὰ δένδρα πέταξαν τὴν στολή τους, θὰ δοῦμε τὴν προκοπή τους» καὶ «Παπᾶς αράσωτος, ἄρα ἄσωτος». Ἡ ἐλιὰ αὐτή, ὅπως ἦταν ἑπόμενο, ξεράθηκε. Τὴν ἴδια ἐποχὴ ἔγιναν προσυνοδικές διασκέψεις μὲ σκοπὸ τὴν προετοιμασία μίας νέας Πανορθοδόξου Συνόδου, καὶ ἀνάμεσα στὰ θέματα ὑπῆρχαν πολλὲς προτάσεις ἀντίθετες μὲ τὴν Ὀρθόδοξη παράδοση. Ὅταν ὁ Γέροντας τὰ πληροφορήθηκε αὐτά, ἀνησύχησε πολὺ καὶ μιλοῦσε μὲ πόνο ψυχῆς. Ἔλεγε: «Καταλαβαίνετε τί πάει νὰ γίνει; Θὰ φύγει ἡ παράδοση καὶ θὰ μείνει ἡ παράβαση! Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρὸ εἶναι αὐτό; Εἶναι σὰν νὰ βγάζουμε ἀπὸ τὸ σπίτι ἕνα τούβλο. Ἐκείνη τὴν στιγμὴ φαίνεται ὅτι δὲν παθαίνει τίποτα τὸ σπίτι. Ἀλλὰ σιγά,σιγᾶ – σιγά,σιγᾶ μπαίνουν νερά, βγαίνει καὶ ἄλλο τοῦβλο, καὶ ἄλλο, καὶ στὸ τέλος τὰ σπίτι γίνεται ἐρείπιο».
Ἀπόσπασμα (σὲ ἀφήγηση) ἀπὸ τὸ βιβλίο: ”Ὁ ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ὁ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ” Τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος» Βασιλικά – Θεσσαλονίκης (Σουρωτή)
Σελίδες: 374 & 375 Κεφάλαιο 11ο «ΣΤΟ ΚΕΛΛΙ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ»
Ἐπεξεργασία ὀπτικοακουστικοῦ ὑλικοῦ: ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΝ ΟΨΕΙ • Ὑπὲρ πίστεως & πατρίδος
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2020/05/blog-post_323.h