“Κάποτε μοῦ εἶχε πεῖ ὁ πατὴρ Πορφύριος, που τὸν εἶχα πνευματικό μου, ὅτι ὅταν βλέπεις καὶ γίνεται ἕνα κακὸ γύρω σου, γενικά, καὶ δὲν διαμαρτύρεσαι, εἶσαι συνένοχη. Καὶ μάλιστα, μοῦ τὸ εἶχε πεῖ σὲ κάποιο θέμα ποὺ εἶχε δημιουργηθεῖ στὴν Ὑπηρεσία, ποὺ κι ἐγὼ φοβόμουν…
Κάποιος πρωθυπουργὸς παλιά, μόλις ἀνέβηκε κατήργησε τὴν ἀργία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀπὸ τὴ θέση μου πῆρα ὅλα τα ὑποκαταστήματα ποὺ εἶχε τὸ Ταμεῖο Ἐμπόρων στὴν ἐπαρχία, Πρέβεζα, Θεσσαλονίκη … ὅλα, καὶ τοὺς εἶπα ὅτι καθένας ἀπὸ σᾶς θὰ στείλει ἕνα τηλεγράφημα διαμαρτυριας στον ὑπουργὸ καὶ στὸν πρωθυπουργό.Ἕνας ἀπὸ σᾶς θὰ πάρει ἄλλους εἴκοσι, οἱ ἄλλοι εἴκοσι ἄλλους εἴκοσι καὶ ὄντως ἔγινε. Τελικά, ἡ ἀργία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐπανῆλθε σὲ ἕνα μήνα μὲ Προεδρικὸ Διάταγμα.

Θέλω νὰ πῶ δηλαδὴ δὲν τὸ ἔκανα ἐγώ, τὸ ξεκίνησα ἔτσι μὲ εὐλογία τοῦ πατρὸς Πορφυρίου. Μην νομίζει κανεὶς ὅτι….
εἶναι μόνος του καὶ δὲν μπορεῖ νὰ κάνει τίποτα. Μπορεῖ ὁ κάθε ἕνας ἄνθρωπος, ἔχει τὴ δύναμη νὰ διαμαρτυρηθεῖ διότι εἶναι συνένοχος καὶ ὑπεύθυνος.
Εὐχαριστῶ”.
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2017/02/blog-post_59.html