Ἀγαπίου Μοναχοῦ (1999). Ἡ Θεϊκὴ φλόγα ποὺ ἄναψε στὴν καρδιά μου ὁ Γέρων Πορφύριος. Ἀθῆναι: Ἡσυχαστήριον «Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος».
Γιὰ τὰ φάρμακα
Γέροντα, παίρνω συχνὰ φάρμακα, καὶ ἐλέγχομαι, ποὺ ἐσεῖς οὔτε καφὲ πίνετε.
-Σοῦ ἔχω πεῖ κι ἄλλη φορᾶ.Ὅταν ὁ Χριστιανὸς παραδώσει τὸν ἑαυτόν του μὲ ἐμπιστοσύνη στὸν Κύριο, ἐκεῖνος εἰρηνεύει τὸν ἐσωτερικὸ ὀργανισμό, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν κανονικὴ λειτουργία τῶν ὀργάνων καὶ τῶν ἀδένων καὶ πάλι ἔχουμε ὡς ἐπακόλουθο ὑγείαν, ἀπαλλαγμένην ἀπὸ ἐνοχλήματα.
Διότι ἡ ἁμαρτία, ἡ ταραχή, ὁ ἐγωισμός, φέρνουν πότε αὔξηση, πότε ἐλάττωση, μὲ ἐπακόλουθο ἀσθένεια.
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2021/05/blog-post_12.html#more