Άγιος Σάββας ο Β’, αρχιεπίσκοπος των Σέρβων (+1271)

 Υιός του κράλη Στεφάνου του Πρωτοστεφή και ανεψιός του αγίου Σάββα του Α’. Γεννήθηκε περί το 1208. Το κοσμικό του όνομα ήταν Πρεντισλάβ. Ακολούθησε το παράδειγμα του μεγάλου θείου του και μετά το προσκύνημά του στα Ιεροσόλυμα εκάρη μοναχός στη μονή Χιλανδαρίου.

Εξελέγη επίσκοπος Ζαχουμίου και στη συνέχεια αρχιεπίσκοπος των Σέρβων με το όνομα Σάββας ο Β’ (1263). Κυβέρνησε την Εκκλησία με μεγάλο ζήλο και αγάπη.Κοιμήθηκε στη μονή Πεκίου, όπου βρίσκονται τ’ άφθαρτα λείψανά του και όπου τιμάται ιδιαίτερα η μνήμη του.

Τον βίο του έγραψε ένας από τούς μαθητές τού αρχιεπισκόπου Δανιήλ του Β’ και την ακολουθία του ο μητροπολίτης Βελιγραδίου Μιχαήλ. Τοιχογραφίες του σώζονται σε αρκετές σερβικές μονές.

Η μνήμη του τιμάται στις 8 Φεβρουαρίου.

 http://www.impantokratoros.gr/45FF675A.el.aspx