Ποίημα τοῦ Γέροντα πού τό ἔγραψε τό 1946· 
 Δόξα τῷ Θεῷ καί Κύριῳ!

Ψάλε πνεῦμα μου μέ χαρά,

Ἡ καρδιά μου ποθεῖ τό ναό σου τόν ἅγιο

Ὅπου εἶναι ὁ Γλυκύτατος Κύριος Ἰησοῦς!

Εἶσαι ἡ ζωή μου ἡ μόνη ἐλπίδα,

Μέ ζωποιεῖς στίς θλίψεις καί τίς ἀσθένειές μου.

Νά εἶσαι πάνα γιά μένα χαρά, σκέπη καί ἐλπίδα,

Παραδίδω στά χέρια Σου ὅλη μου τήν ζωή.

Ὤ, ὡραιότατε Σωτῆρα μου,

Δωσ᾿  μου τήν χάρη Σου!

Εἶσαι θαυμαστός φύλακας τῆς ζωῆς μου,

Καλός μου πατέρας καί τρυφερή μου μητέρα.

Θαυμάζω τήν ἐπουράνια δόξα Σου,

Μακριά ἡ ματαιότητα αὐτοῦ τοῦ γήινου κόσμου!

Τό πνεῦμα μοῦ καί ἡ καρδιά μόνο ἕνα πράγμα ποθοῦν

Τήν βασιλεία τῶν Οὐρανῶν μέ τήν ὀμορφιά της…

Ἐκεῖ στούς οὐρανούς οἱ χοροί τῶν ἁγίων

Οἱ μυριάδες τῶν ἀγγέλων

 Ψάλλουν μέ ἕνα στόμα τόν ὡραῖο ὕμνο

«Ἅγιος, Ἅγιος,  Ἅγιος Κύριος Σαβαώθ!»

Ἐσύ εἶσαι ἡ χαρά τῆς καρδιᾶς μου.

Ἡ ψυχή μου βεβαρημένη μέ ἁμαρτίες τόν οὐρανό ποθεῖ

Ὅπου θά σταματήσουν οἱ θλίψεις καί οἱ ἀσθένειες.

Δόξα τῷ Θεῷ καί Κύριῳ!

Ψάλε πνεῦμα μου μέ χαρά,

ἡ καρδιά μου ποθεῖ τό ναό σου τόν Ἅγιο

Ὅπου εἶναι ὁ Γλυκύτατος Κύριος Ἰησοῦς!

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπό τό βιβλίο: “Ὁ νεοφανής Ἅγιος τῆς Ρωσικῆς ἐκκλησίας”

Σεραφείμ τῆς Βίριτσα

Βίος – Θαύματα – Προφητεῖες

Τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»

 

Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/