ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ

ΣΙΛΟΥΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΘΩΝΙΤΟΥ (24 Σεπτεμβρίου)

Ὁ μακαριστός Γέροντας Σωφρόνιος Σαχάρωφ, μαθητής καί κληρονόμος τοῦ πνευματικοῦ πλούτου τοῦ ὁσίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου, θυμᾶται καί καταγράφει:
Θυμᾶμαι, μιά φορά, ἐνθουσιασμένος ἀπό τά ἔργα τῶν ἁγίων Πατέρων, τοῦ εἶπα μέ λύπη: “Κρίμα, πού δέν ἔχω οὔτε τίς δυνάμεις, οὔτε τό χρόνο ν’ ἀσχοληθῶ περισσότερο μέ τή μελέτη τῆς θεολογίας”. Κι’ ἐκεῖνος [ὁ ὅσιος Σιλουανός] ἀπάντησε:
“Τό θεωρεῖτε αὐτό μεγάλο πράγμα;”… Σιώπησε γιά λίγο καί μετά πρόσθεσε: “κατά τή γνώμη μου μεγάλο εἶναι μόνο ἕνα, τό νά ταπεινωθῆ κανείς, γιατί ἡ ὑπερηφἀνεια μᾶς ἐμποδίζει ν’ ἀγαποῦμε”.
Γιά τόν ὅσιο Σιλουανό κριτήριο τῆς θεολογίας εἶναι ἡ ἀγάπη πρός τούς ἐχθρούς. Δηλαδή, ἡ ἱκανότητα, τοῦ φωτισμένου ἀπό τήν ὀρθή θεολογία νοῦ, νά καθοδηγεῖ τόν ἄνθρωπο στήν τήρηση τῆς εὐαγγελικῆς ἐντολῆς: “ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς ἡμῶν”.
https://paraklisi.blogspot.com/2018/09/blog-post_733.html