Δείξαμε μεγάλη μέλεια καί δέν καταλαβαίνουμε πιά ν πάρχει κατά Xριστόν ταπείνωση καί γάπη. Bέβαια, ταπείνωση ατή καί γάπη γίνονται γνωστές μόνο μέ τή χάρη τογίου Πνεύματος. μες μως δέν ξέρουμε τι, γιά νά προσελκύσουμε τή χάρη κοντά μας, πρέπει νά τήν ποθήσουμε μ’ λη μας τήν ψυχή. λλά πς θά ποθήσουμε κάτι πού δέν τό γνωρίζουμε καθόλου; Καί μως, λοι μας τή γνωρίζουμε τή χάρη, στω καί λίγο, γιατί τό γιο Πνεμα κινε κάθε ψυχή στήν ναζήτηση το Θεο.
Στόν γώνα μας πρέπει νά εμαστε νδρεοι. Κύριος γαπάει τήν νδρεία καί συνετή ψυχή. ν δέν χουμε νδρεία καί σύνεση, τότε πρέπει νά τά ζητμε πό τό Θεό καί νά πακομε στούς πνευματικούς, γιατί σ’ ατούς ζε χάρη τογίου Πνεύματος. νθρωπος μάλιστα, πού νος του παθε βλάβη πό δαιμονική νέργεια, δίως ατός πρέπει νά πακούει στόν πνευματικό καί νά μήν μπιστεύεται καθόλου τόν αυτό του.
Eναι πολύ δύσκολο νά διαγνώσεις μέσα σου τήν περηφάνεια. Nά μως μερικά συμπτώματα: ν σέ προσβάλλουν δαίμονες σέ βασανίζουν κακοί λογισμοί, ατό σημαίνει πώς δέν χεις ταπείνωση. Γι’ ατό, στω κι ν δέν ντιλήφθηκες τήν περηφάνειά σου, ταπεινώσου.ν εσαι ξύθυμος , πως λένε, νευρικός, ατό εναι ληθινή συμφορά. Κι ν πάσχεις πό παροξυσμούς καί φοβίες, θά γιατρευτες μέ τή μετάνοια, μέ τό ταπεινό φρόνημα καί μέ τήν γάπη γιά τόν δελφό σου, κόμα καί γιά τούς χθρούς. ποιος δέν γαπάει τούς χθρούς, σ’ ατόν δέν χει κατοικήσει κόμα χάρη το Θεο.
Στήν πλάνη πέφτει κανείς ετε πό πειρία ετε πό περηφάνεια. Κι ν εναι πό πειρία, Κύριος θεραπεύει γρήγορα ατόν πού πλανήθηκε. ν μως εναι πό περηφάνεια, τότε θά ποφέρει γιά πολύν καιρό ψυχή, σπου νά μάθει τήν ταπείνωση, καί τότε θά θεραπευθεπό τόν Κύριο.
Στήν πλάνη πέφτουμε, ταν νομίζουμε πώς εμαστε πιό συνετοί καί μπειροι πό τούς λλους, κόμα κι πό τόν πνευματικό μας πατέρα.
Χωρίς ξομολόγηση στόν πνευματικό δέν εναι δυνατό ν’ παλλαγομε πό τήν πλάνη, γιατί στόν πνευματικό δωσε Θεός τή χάρη το «δεσμεν κα λύειν».

 Η γνωριμία με τον Θεό


IEPA MONH ΠAPAΚΛHTOY
ΩPΩΠOΣ ATTIΚHΣ
http://imverias.blogspot.gr/2014/05/blog-post_4655.html