Άγιος Σωφρόνιος του Έσσεξ
 
Συναξάρι εδώ
 
Παρακλητικός κανόνας εδώ
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://wra9.blogspot.com/2021/07/blog-post_12.html