Ἐὰν πάρχει μιλήθεια στν ποία θ μποροσαν ν συνοψισθον λες ο εαγγελικς λήθειες, λήθεια ατ θταν νάσταση το Χριστο. Κακόμη, ἐὰν πάρχει μι πραγματικότητα στν ποία θ μποροσαν ν συνοψισθον λες ο καινοδιαθηκικς πραγματικότητες, πραγματικότητα ατ θταν νάσταση το Χριστο. Μόνο στν νάσταση το Χριστοξηγονται λα τ θαύματά Του, λες ολήθειές Του, λα τ λόγια Του, λα τ γεγονότα τς Καινς Διαθήκης.
ΜέχριτννάστασήΤουΚύριοςδίδασκεγιτναώνιαζωή, λλμτννάστασήΤουδειξετιδιοςντωςεναιαώνιαζωή. Μέχρι τν νάστασή Του δίδασκε γι τν νάσταση τν νεκρν, λλ μ τν νάστασή Του δειξε τι διος εναι πράγματι νάσταση τν νεκρν. Μέχρι τν νάστασή Του δίδασκε τι πίστη σ’ Ατν μεταφέρει κ το θανάτου ες τν ζωήν, λλ μ τν νάστασή Του δειξε τι διος νίκησε τ θάνατο κατσι ξασφάλισε στος θανατωμένους νθρώπους τ μετάβαση κ το θανάτου στν νάσταση.
Μτνμαρτίανθρωποςγινεθνητςκαπεπερασμένος· μτννάστασητοΘεανθρώπουγίνεταιθάνατοςκααώνιος. Σ’ ατ δκριβς γκειται δύναμη κα τ κράτος κα παντοδυναμία τς το Χριστοναστάσεως. Κα γι ατ χωρς τν νάσταση το Χριστο δν θπρχε κν Χριστιανισμός. 
Μεταξ τν θαυμάτων νάσταση το Κυρίου εναι τ μεγαλύτερο θαμα. λα τλλα θαύματα πηγάζουν π ατ κα συνοψίζονται σ’ ατό. π’ ατ πηγάζουν πίστη καγάπη καλπίδα κα προσευχ κα θεοσέβεια. Ατ εναι κενο τποο καμία λλη θρησκεία δν χει· ατ εναι κενο τποο νυψώνει τν Κύριο περάνω λων τν νθρώπων κα τν θεν. Ατ εναι κενο τποο κατ τρόπο μοναδικ καναμφισβήτητο δείχνει καποδεικνύει τι ησος Χριστς εναι μόνος ληθινς Θες κα Κύριος σλους τος ρατος καόρατους κόσμους.
ΤτινθρωποςπιστεύειληθινστνναστάνταΚύριοτποδεικνύειμτνγωνίζεταικαττςμαρτίαςκατνπαθνκαἐὰνμνγωνίζεται, πρέπεινγνωρίζειτιγωνίζεταιγιτνθανασίακατναώνιαζωή. Ἐὰν μως δν γωνίζεται, τότε μάταιη πίστη του! Διότι, ἐὰν πίστη τονθρώπου δν εναι γώνας γι τν θανασία κα τν αωνιότητα, τότε τί εναι; Ἐὰν μ τν πίστη στ Χριστ δν φθάνει κανες στν θανασία κα τν π το θανάτου νίκη, τότε πρς τί πίστη μας; Ἐὰν Χριστς δν ναστήθηκε, τοτο σημαίνει τι μαρτία κα θάνατος δν χουν νικηθε. Ἐὰν δ δν χουν ατ τ δύο νικηθε, τότε γιατί ν πιστεύει κανες στ Χριστό; κενος μως ποος μ τν πίστη στν ναστάντα Χριστγωνίζεται ναντίον κάθε μαρτίας του, ατς νισχύει σιγ-σιγ μέσα του τν ασθηση τι Κύριος πραγματικναστήθηκε, μβλυνε τ κέντρο το θανάτου, νίκησε τ θάνατο σλα τ μέτωπα τς μάχης.
Χωρςτννάστασηδνπάρχειοτεστνορανοτεκάτωπτνοραντίποτεπιπαράλογοπτνκόσμοατοτεμεγαλύτερηπελπισίαπτζωατή, δίχωςθανασία. Σ’ λους τος κόσμους δν πάρχει περισσότερο δυστυχισμένη παρξη π τν νθρωπο, πο δν πιστεύει στν νάσταση τν νεκρν. Γι’ ατό, γι τν νθρώπινη παρξη, ναστημένος Κύριος εναι τ «πάντα ν πσιν» σ’ λους τος κόσμους: ,τι τραο, τ Καλό, τληθινό, τ Προσφιλές, τ Χαρμόσυνο, τ Θεο, τ Σοφό, τ Αώνιο. Ατς εναι λη γάπη μας, λη λήθειά μας, λη Χαρά μας, λο τγαθό μας, λη Ζωή μας, Αωνία Ζω σλες τς αωνιότητες καπεραντοσύνες.

πηγή:http://imverias.blogspot.gr/2014/04/blog-post_11.html