Η εικόνα ίσως περιέχει: εσωτερικός χώρος

Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς: «Ἡ Ὀρθοδοξία δέν εἶναι βιβλιοθήκη, τήν ὁποία μπορεῖς νά μελετήσεις, ἀλλά βίωμα τό ὁποῖο καλεῖσαι νά ζήσεις»

Πηγή
https://paraklisi.blogspot.com/2019/02/blog-post_17.html