Ὅπως τό φίδι δέν μπορεῖ ν᾿ ἀποβάλει τό παλαιό δέρμα χωρίς νά περάσει ἀπό στενή τρύπα, ἔτσι κι ἐμεῖς δέν μποροῦμε ν᾿ ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τόν παλαιό ἄνθρωπο χωρίς νά περάσουμε ἀπό τόν στενό καί δύσκολο δρόμο τῆς νηστείας καί τοῦ ἐξευτελισμοῦ.

Δέν εἵναι μικρή ἡ προσοχή καί ἡ ἐπαγρύπνηση πού ἀπαιτεῖται, ὅταν ἀσθενεῖ τό σῶμα μας. Γιατί οἱ δαίμονες, καθώς μᾶς βλέπουν ξαπλωμένους καί σχεδόν ἀνήμπορους νά χρησιμοποιήσουμε τά πνευματικά ὅπλα, μᾶς πολεμοῦν σκληρά.


Ὁρισμένοι ἔχουν μιά φυσική κλίση στην πραότητα, στήν κατάνυξη. Ἄλλοι ἔχουν τήν ἴδια τους τή φύση ἐχθρική σ᾿ ὅλες αὐτές τίς ἀρετές. Ἀναγκάζονται λοιπόν νά παλεύουν σκληρά μέ τόν ἴδιο τους τόν ἑαυτό. Αὐτούς τούς δεύτερους ἀγωνιστές, ἔστω κι ἄν κάποτε νικιοῦνται, τούς ἐκτιμῶ πολύ περισσότερο ἀπό τούς πρώτους.

Μερικοί, θέλοντας νά διακρίνουν τό θεῖο θέλημα γιά ἕνα ζήτημά τους, νέκρωσαν πρῶτα κάθε δική τους ἐπιθυμία. Προσευχήθηκαν ἔπιτα θερμά γιά ὁρισμένες μέρες, ὥσπου πληροφορήθηκαν τή θεία βουλή.

Ὅσοι ἔχουν καλή ὄσφρηση, ἀντιλαμβάνονται ἀμέσως ὅποιον κρύβει πάνω του ἀρώματα. Ἔτσι καί ἡ μία καθαρή ψυχή ἀντιλαμβάνεται τήν ἄλλη.

Ὅσίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου

Ἱερά Μονή Παρακλήτου, Ὠρωπός Ἀττικής.

πηγή:ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο