Προς τον Θεόδουλον, Λόγος περί νήψεως και αρετής (χωρισμένος σε 203 κεφάλαια, τα λεγόμενα αντιρρητικά και ευκτικά). Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, Τόμος Α΄.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α   8 0 – 8 6 

“80. Ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας, σύμφωνα με τις Γραφές (Α΄Κορ. 15, 3), και σε όσους Τον υπηρετούν καλώς, χαρίζει την ελευθερία. Γιατί λέει: «Εύγε δούλε χρήσιμε και πιστέ. στάθηκες πιστός στα λίγα, θα σου εμπιστευθώ πολλά. Έλα μέσα στη χαρά του Κυρίου σου» (Ματθ. 25, 21). Αλλά δεν είναι ακόμη δούλος πιστός εκείνος που στηρίζεται στην απλή και ψιλή γνώση, αλλά εκείνος που δείχνει την πίστη του με την υπακοή στον εντολοδότη Χριστό.

81. Εκείνος που τιμά τον Κύριο, εκτελεί όσα διατάζει Εκείνος. Όταν κάνει σφάλμα ή παρακοή, υπομένει σαν δίκαιες τις συμφορές. Αν είσαι φιλομαθής, να γίνεις και φιλόπονος. Γιατί η ψιλή γνώση «φουσκώνει» τον άνθρωπο (Α΄Κορ. 8, 2).

82. Οι πειρασμοί που μας έρχονται αναπάντεχα, μας διδάσκουν κατ’ οικονομία Θεού να γινόμαστε φιλόπονοι.

83. Το άστρο έχει το ιδίωμα να λάμπει. Και ο θεοσεβής και φοβούμενος το Θεό έχει ως ιδίωμα τη λιτότητα και την ταπείνωση, επειδή κανένα άλλο δεν είναι το γνώρισμα των μαθητών του Χριστού παρά το ταπεινό φρόνημα και το λιτό παρουσιαστικό. Και αυτό με όλους τους τρόπους το φωνάζουν τα τέσσερα Ευαγγέλια. Εκείνος που δε ζει έτσι ταπεινά, ξεπέφτει από το μέρος Εκείνου που ταπείνωσε τον εαυτό Του μέχρι σταυρού και θανάτου, ο Οποίος είναι και των θείων Ευαγγελίων ο πρακτικός Νομοθέτης.
84.  Λέει η Γραφή: «Όσοι διψάτε, πηγαίνετε στο νερό»(Ησ. 55, 1). Όσοι όμως διψάτε το Θεό, βαδίζετε με την καθαρότητα του νου σας. Πρέπει όμως, εκείνος που με την καθαρότητα αυτή πετά ψηλά, να βλέπει και κάτω τη γη της μηδαμινότητάς του. 

Γιατί κανείς δεν είναι υψηλότερος του ταπεινού. Όπως όταν δεν υπάρχει φως είναι όλα σκοτεινά και ζοφερά, έτσι και όταν δεν υπάρχει ταπεινοφροσύνη, όλα μας τα κατά Θεόν έργα είναι μάταια και άχρηστα.

85. Άκου τώρα την κατακλείδα του λόγου μου. Να φοβάσαι τον Θεό και να φυλάγεις τις εντολές Του (Εκκλ. 12, 13), και νοερά και αισθητά. Γιατί αν βιάσεις τον εαυτό σου να τηρεί τις θείες εντολές νοερά, λίγες φορές θα χρειαστείς αισθητούς κόπους για την τήρησή τους, όπως λέει και ο Δαβίδ: «Θέλησα από μέσα από την καρδιά μου να πράξω το θέλημά Σου και το νόμο Σου» (Ψαλμ. 39, 9).

86. Αν ο άνθρωπος δεν κάνει το θέλημα και το νόμο του Κυρίου μέσα από την καρδιά του, ούτε εξωτερικώς μπορεί να το κάνει εύκολα. Και θα πει προς το Θεό εκείνος που δεν έχει νήψη και είναι αδιάφορος: «Δεν θέλω να ξέρω τους δρόμους Σου» (Ιωβ 21, 14), οπωσδήποτε από έλλειψη θείου φωτισμού. Εκείνος που μετέχει στο θείο φωτισμό, δε μένει χωρίς εσωτερική πληροφορία, αλλά θα γίνει στερεός και αμετακίνητος σχετικά με τα θεία”.

 
Άγιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος 
 


Ε ρ μ η ν ε υ τ ι κ ή   π ρ ο σ έ γ γ ι σ η
 
Ο Χριστός χαρίζει την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ σε όσους τον υπηρετούν σωστά.  

Αν σταθούμε πιστοί στα λίγα Εκείνος θα μας εμπιστευθεί πολλά.  

Θα μας καλέσει να συμμετέχουμε στην αιώνια χαρά Του, ως δούλοι  αγαθοί και πιστοί.  

Δούλος πιστός δεν είναι αυτός που στηρίζεται στην απλή εξωτερική γνώση των Γραφών. 

Δούλος αγαθός είναι όποιος ακολουθεί πιστά τις εντολές του Χριστού εκτελώντας όσα Εκείνος προστάζει.  

Αν κάνουμε σφάλματα υπομένουμε και τις δίκαιες δοκιμασίες.  

Αν είμαστε φιλομαθείς να γίνουμε και ΦΙΛΟΠΟΝΟΙ.  

Οι αναπάντεχοι πειρασμοί διδάσκουν να επιδιώκουμε την άσκηση και τους κόπους. 

Η ψιλή γνώση μόνη της φουσκώνει τον εγωισμό του ανθρώπου. 

Βάζει τότε το θέλημά του πάνω από τις εντολές του Χριστού.  

Το αστέρι έχει χαρακτηριστικό γνώρισμα τη λάμψη και ο θεοσεβής χριστιανός  τη ΛΙΤΟΤΗΤΑ και την ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ. 

Οι ιδιότητες των μαθητών του Χριστού, σύμφωνα με τα Ευαγγέλια είναι ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ και ΛΙΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ.

Όποιος δεν ζει ταπεινά ξεπέφτει από το επίπεδο Εκείνου που ταπείνωσε τον εαυτό του δια Σταυρού και θανάτου. 

Όπως δίχως φως όλα είναι μαύρα έτσι χωρίς ταπείνωση όλα τα έργα μας είναι άχρηστα κια μάταια. 

Λέει ο προφήτης Ησαΐας ότι όσοι διψούν πάνε για νερό. ‘Οσοι όμως διψούν τον Θεό επιδιώκουν την καθαρότητα του νου τους. 

Με την προϋπόθεση, όταν πετάνε ψηλά να κοιτάνε και κάτω στη γη της μηδαμινότητάς τους. 

Το σημαντικό συμπέρασμα είναι να έχουμε φόβο Θεού και να φυλάμε τις εντολές του ΑΙΣΘΗΤΑ και ΝΟΕΡΑ. 

Αν προσπαθείς μόνο νοερά να τηρείς τον θείο λόγο λίγες φορές θα χρειαστείς αισθητούς κόπους. 

Όπως λέει ο ψαλμωδός Δαυίδ: “Θέλησα μέσα απ΄την καρδιά μου να εφαρμόσω τον νόμο και το θέλημά Σου”. 

Αν ο πιστός δεν κάνει μέσα  από την καρδιά του το θείο θέλημα ούτε και εξωτερικά μπορεί να το πράξει εύκολα. 

Είναι σαν να λέει προς τον Θεό ο αδιάφορος και χωρίς νήψη χριστιανός: “Δεν θέλω να ξέρω την οδόν σου”. Και θα το πει αυτό από έλλειψη θείου φωτισμού. 

Ενώ εκείνος που είναι μέτοχος στον θείο φωτισμό, δεν μένει χωρίς ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ από τον Θεό αλλά έχει τη μεγάλη ευλογία να γίνεται σταδιακά στερεός και αμετακίνητος σχετικά με τα θεία πράγματα.

ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ ΠΑΝΤΩΝ ΕΝΕΚΕΝ