«Ἐὰν φυλάξωμε τὶς ἐντολὲς τῶν πατέρων μας, ἐγὼ σᾶς ἐγγυῶμαι ὅτι βάρβαροι δὲν θὰ ἔλθουν ἐδῶ. Ἐὰν ὅμως δὲν τὶς φυλάξωμε ὁ τόπος αὐτὸς ὁπωσδήποτε θὰ ἐρημωθεῖ».

(ἀββᾶς Μωϋσῆς ὁ Αἰθίοπας, 28 Αὐγούστου).
https://proskynitis.blogspot.com/2020/05/blog-post_70.html