Μια χειμωνιάτικη νύχτα, μετά τον όρθρο, έφυγε ο Στάρετς Μιχαήλ Μπαντίλα (Ρουμάνος) από την Σκήτη, για να πάει στο βουνό, όπου ήταν το μοναστήρι Σινάϊα. Στο δρόμο πετάχτηκαν μπροστά του μερικοί λύκοι. Ο γέροντας όμως δεν φοβήθηκε. Έκανε το σημείο του Σταυρού και είπε:

”Κύριε, ας γίνει το θέλημά Σου!”. Κατόπιν γυρίζοντας προς τους λύκους, είπε: ”Εάν έχετε εντολή να με φάτε, ιδού είμαι μπροστά σας… Εάν όμως δεν έχετε, τότε πηγαίνετε στο δρόμο σας”. Την στιγμή εκείνη, οι λύκοι αναχώρησαν με κατεβασμένο το κεφάλι τους και διασκορπίστηκαν στο δάσος.