Ο Χριστός δεν ανακαλύπτεται με την γνώση, αλλά με την καρδία. Ο νους είναι αργυρώνητος της καρδίας, πληρωμένος από την καρδιά. Αν η καρδιά είναι πονηρή, ο νους είναι δίκοπο μαχαίρι. Φυλαχτείτε!
Δεν είναι θέμα εξυπνάδας ο Χριστιανισμός, και η γνώσις και η επικοινωνία με τον Χριστό. Είναι θέμα καθάρσεως καρδίας, ταπεινοφροσύνης, δεκτικότητος και τότε ο Χριστός θα σου αποκαλύψει τον Εαυτόν Του. 
Εγεννήθη ο Χριστός ή δεν εγεννήθη; 
Είναι ιστορικό γεγονός, εγεννήθη -και όσο να χτυπιόμαστε εμείς και να λέμε, εγεννήθη. 
Τον αντελήφθησαν οι Εβραίοι; 
Τον αντελήφθησαν οι επίσημοι; 
Τον αντελήφθησαν οι ραββίνοι; 
Τον αντελήφθησαν οι γνωστικοί; 
Τον αντελήφθησαν οι επιστήμονες; 

Κανένας, μα κανένας, μα κανένας!
Ποιος Τον αντελήφθη; 
Εκείνοι στους οποίους απεκαλύφθη. 
Ποιοι; 
Οι ποιμένες. 
«Μάθετε εσείς, οι απλοί στην καρδία, ότι ήρθα. Ακούσετε, με τα όργανα του ουρανού και της γης, το Δόξα εν υψίστοις Θεώ. Και κατεβείτε μέχρι Βηθλεέμ…» 
Καί κατεβήκανε… 
Αφήσανε τα πρόβατά τους, αφήσανε αυτά που εποίμαιναν τη νύκτα, αδιαφορώντας για τα θηρία, αδιαφορώντας για τους κλέφτες, και κατέβηκαν και ηξιώθησαν αυτά τα μάτια, τα αγνά, των ποιμένων, τα άκακα, τα άδολα, να ιδούν τον Θεό νηπιάζοντα. 
 
 
Δημήτριος Παναγόπουλος Ιεροκήρυκας †