ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ-ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ Ή ΑΛΗΘΕΙΑ;

Ταυτίζεται ὁ σωματικς θάνατος μ τν «γκεφαλικ θάνατο»;

ΟΧΙ!

«γκεφαλικ» νεκρς μπορε ν βρίσκεται σ κατάσταση κώματος καπνοιας, μως λα τλλα ργανά του δουλεύουν καταν τν πετσοκόβουν,φαιρώντας του τργανα, εναι κόμα ροδαλός καί ζεστός, καί καρδιά τουκόμα χτυπ κανονικά καί τό αμα τουκυκλοφορε!(Dr. Alan Shewmon, διεθνος φήμης Καθηγητής Παιδ. Νευρολογίας στό UCLA (Πανεπιστήμιοτς Καλιφόρνιας, Λος ντζελες).

Κι’ αὐτός εναι λόγος πού στό χειρουργεῖο(που γίνεται φαίρεσητοοργάνου τν ργάνων τοδότη) εναι παραίτητηπαρουσία ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ!!!

Θ σο πον τι τργανα τ παίρνουν ταν νθρωπος εναι νεκρός. Ατ εναι ψέμμα.

ν εναι νεκρός, τότε γιατί τοκάνουν ναισθησία πριν τοπάρουν τά ργανα;

Δεν εναι λίγεςο περιπτώσεις τν γκεφαλικ νεκρν ποπανλθαν π ατ τν κατάσταση κα συνέχισαν τν ζωή τους.

Ο δωρητς ργάνων δίνουν τ ζωτικά τους ργανα, ν εναι κόμα ΖΩΝΤΑΝΟΙ, κα δολοφονονται γρίως κατ τ διαδικασία τς λήψης τν ργάνων τους.


Πολλοί καί κορυφαοιπιστήμονες στν λλάδα (Κ.Καρακατσάνης 2001, Ε.Παναγόπουλος 1998, Μ.Βρεττς 1999, Ι.Κουντουρς 1999, Κ.Χριστοδουλίδης 1995, Ν.Μπαλαμοτσος 1999, Ν.Κωνσταντινίδης 1999, Μ.Γκιάλα 1999, A. βραμίδης 1995, Π.Κούγιας 1999, α. Γουλιανς 1999, κ.α.) καί στό εξωτερικό (R.D. Truog 1992, D.A.Shewmon 1997,R.M. Taylor 1997, κ.α.), κφράζουν σοβαρέςπιστημονικές νστάσεις καί δέν διστάζουν νά προτείνουν κόμηκαί τήν πλήρηγκατάλειψητς ννοιας τογκεφαλικο Θανάτου”.


Καθηγητής Παιδ. ναισθησιολογίας στό Harvard καί Διευθυντής τς Μονάδας ντατικς Θεραπείας στό Παιδιατρικό ΝοσοκομεῖοΒοστώνης Dr. Robert D.Truog δηλώνει:

«Ὁ Ἐγκεφαλικός Θάνατος παραμένει ἀσυνάρτητος στή θεωρία καί συγκεχυμένος στήν πράξη. Ἐπιπλέον, ὁ μόνος σκοπός πού ἐξυπηρετεῖται ἀπό τήν ἔννοια (τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου) εἶναι ἡ διευκόλυνση ἐξεύρεσης ὀργάνων πρός μεταμόσχευση.» (Γι’ αὐτό, λλωστε, καί «φευρέθηκε» μόλις τό 1968 ννοια το«γκεφαλικο θανάτου» πό κάποιους «πιστήμονες» τοHarvard).


«Ἀντίθετα μέ τόν λεγόμενο «ἐγκεφαλικό θάνατο», ὁ σωματικός θάνατος δεν εἶναι μία συνεχιζόμενη διεργασία, ἀλλά ἕνα στιγμιαῖο γεγονός»,θ μς πε διακεκριμένος πιστήμονας κ. Κωνσταντνος Καρακατσάνης, Καθηγητς Πυρηνικς ατρικς στριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.


Τό γεγονός τοθανάτου εναι μεγάλομυστήριο,θ μς πον ογιοι Πατέρες τς κκλησίας,κα κανες δν γνωρίζει οτε πρόκειται ποτ ν γνωρίσει,πότεψυχή ποχωρίζεται πό τό σμα. ουσία τς ψυχς βρίσκεται στήν καρδιά,καί ατή δίνει ζωή στό σμα. ψυχή εναι νωμένημέ τό σμα, σοκαρδιά λειτουργε. Σμα πού βρίσκεται στόν ναπνευστήρα καί χει καρδιά πού χτυπάει εναι ζωντανό καί χι πτμα!!! τσι κι λλις, πό πτμα δν παίρνουν ποτργανα γι μεταμόσχευση!


Γέροντας Παΐσιος,ταν ρωτήθηκε περ μεταμοσχεύσεων, ντιτάχθηκε κατηγορηματικ στ μεταμόσχευση ζωτικν ργάνων (ργανα χωρς τποα δότης δν μπορε ν συνεχίσει ν ζε), γι δύο λόγους: Πρτον:«ἀποτελεῖ ἀνεπίτρεπτη παρέμβαση, ἀντιστρατευόμενη στὸ δημιουργικὸ ἔργο τοῦ Θεοῦ, ἀπὸ τὴν μία θανατώνοντας τὸν δότη, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη δημιουργώντας μας τὴν ἔπαρση γιὰ τὴν ζωοποίηση τοῦ λήπτη». Καί δεύτερον: «Θὰ γίνει αἰτία ἐφευρέσεως τρόπων νὰ σκοτώνουν τοὺς ἀσθενεῖς, γιὰ νὰ τοὺς πάρουν τὰ ὄργανά τους».


π. Πορφύριοςκανε τν ξς σύσταση σ ζεγος πούθελε ν δωρίσει τργανα το παιδιο τους μετπ σοβαρτύχημα: «ΕΝΑΣ θάνατος ὑπάρχει. Νὰ δώσετε μόνον τοὺς κερατοειδεῖς χιτῶνες τῶν ὀφθαλμῶν». (σημ.: εἶναι τὰ μόνα ὄργανα πού ἂν καὶ λαμβάνονται μετὰ τὸν πραγματικὸ θάνατο μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν μὲ ἐπιτυχία σὲ μεταμόσχευση).Ὁ εὑρισκόμενος στὴν κατάσταση τοῦ λεγόμενου ἐγκεφαλικοῦ θανάτου εναι σθενής καί χι νεκρός.

Κανείς, λοιπόν, δέν πιτρέπεται ν σταματήσει τ λειτουργία τς καρδις, οτε ατς διος ρρωστος (μ συναίνεσή του) ο συγγενες του γι ν δώσει τργανά του.

Καποιος τν δηγε δι τς βίας στν ριστικ κλινικ θάνατο διαπράττειΦόνο!!!


Θ σο πον τι δωρεργάνων εναι ατοθυσία κα πράξη εγενική, πράξη νθρωπις καλτρουισμο.

ΕΙΝΑΙ ΨΕΜΑ


Ατς πούρίζει πότε θ πεθάνουμε εναι Δημιουργός μας καχι μες. Χριστς εναι Κύριος τς ζως κα το θανάτου μας (Ατ δν εναι πλς μία ποψη τν χριστιανν, τ επε διος στν γία Γραφή).


ΗΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΘΥΣΙΑ λλά μμεση ατοκτονία καί μέγιστη μαρτία, διότι φαιρεπ τν δότη τν δυνατότητα τς μετάνοιας (ν πε δηλαδή, στω κα τελευταία στιγμή, «Συγχώρα με, Θεέ μου» κα ν σώσει νδεχομένως τὴν ψυχή του).


ς ντιταχθομε στργανωμένα κυκλώματα τν ατρν κα τν κλινικν πού, δολοφονώντας φελες νθρώπους, θησαυρίζουν τεράστια οκονομικφέλη.


Μὴ γίνεσαι ὑποχείριό τους.


ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΩΡΕΑ ΖΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΙΚΑΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ

Κίνησι Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ἐναντίον τοῦ ἐγκεφαλικοῦ «θανάτου» καί τῆς εἰκαζόμενης συναίνεσης.

 

Πηγή:Ἠλεκτρονικό Ταχυδρομεῖο