ΕΓ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ
Προς τούς αιδ. Εφημερίους των Ιερών Ναών της Ι. Μητροπόλεως ημών
Αγαπητοί μου Πατέρες,
1. Με την παρούσαν Εγκύκλιόν μου θέλω να σας επιστήσω την προσοχή στα εξής δύο ζητήματα:
Στα Σχολεία μας, κυρίως στα Δημοτικά, όπως και εσείς θα έχετε αντιληφθή, φοιτούν παιδιά αλλοδαπών, αγόρια και κορίτσια, που δεν είναι βαπτισμένα. Όμως κατά τους εκκλησιασμούς των Σχολείων τους, βλέποντας τους συμμαθητές τους η και βαπτισμένους συμπατριώτες τους να προσέρχωνται εις την θείαν κοινωνίαν, θέλουν και προσέρχονται και αυτά να κοινωνήσουν. Τούτο όμως δι’ ημάς είναι απαράδεκτον και πρέπει να μη συμβαίνη.
Κατά τις Μαθητικές Λειτουργίες ή τις πανηγύρεις της ενορίας προσέρχονται να κοινωνήσουν και Μαθητές που δεν είναι νηστικοί, έχουν πιεί νερό, μασάνε τσίχλα κ.λ.π.
2. Δια τούτο σας παρακαλώ δια τα εξής:
Πρώτον: Δεν πρέπει εξ αμελείας σας να κοινωνήση κανένα παιδί μη βαπτισμένο. Είναι τούτο βασική αλήθεια της πίστεώς μας, αλλά και προστατευτικό της όποιας θρησκευτικής πίστεως του προσερχομένου παιδιού και των γονέων του.
Δεύτερον. Προς αποφυγήν τούτου πρέπει να επισκεφθήτε το Δημοτικό Σχολείο της ενορίας σας και να εξηγήσετε εις τον Διευθυντήν του το πρόβλημα, ώστε να διαφωτίσουν σχετικά τους μη Ορθοδόξους Μαθητάς τους και τους γονείς τους, ότι δεν πρέπει να προσέρχωνται εις την θείαν κοινωνίαν. Αλλά και το Γυμνάσιο και το Λύκειο της ενορίας σας να επισκεφθήτε και να συννενοηθήτε σχετικά με τους Θεολόγους Καθηγητάς και τους Διευθυντάς βεβαίως αυτών, ώστε να ενημερώσουν σχετικά και αυτοί τους Μαθητάς τους. Επίσης πρέπει να λένε στους Μαθητάς των, ότι δια την θείαν κοινωνίαν πρέπει να προσέρχωνται νηστικοί.
Τρίτον. Κυρίως οφείλετε εσείς, όταν υπάρχη μαθητικός Εκκλησιασμός, λίγο προς της θείας Κοινωνίας να λέγετε στα παιδιά, ότι στην θεία Κοινωνία προσέρχωνται μόνον τα ορθοδόξως βαπτισθέντα παιδιά και όσα είναι τελείως νηστικά αυτήν την ημέρα. Δηλαδή όχι μόνον να μην έχουν πάρη πρωϊνό, αλλ’ ούτε νερό να μη έχουν πιή. Έτσι και τα παιδιά και οι γονείς τους προστατεύονται θρησκευτικά, γιατί εμείς πρέπει να σεβόμεθα την πίστι των άλλων, αλλά και εσείς αυτοπροστατεύεσθε από την θείαν κατάκρισιν. (Ίδετε Ματθαίου Ζ 6).
Ευχόμενος να διέλθετε το υπόλοιπον της Μ. Τεσσαρακοστής εν πνευματική ανατάσει και αγία χαρά ενοριακώς και οικογενειακώς, διατελώ,
Με θερμές πατρικές ευχές

† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ

 http://aktines.blogspot.gr/2014/09/blog-post_928.html