ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ
Ἀριθμ. Πρωτ.
Δημητσάνα – Μεγαλόπολη, Τετάρτη 1 Ἰανουαρίου 2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2014
1. Νέο ἔτος ἀνέτειλε, ἀδελφοί μου χριστιανοί, τό 2014! Ἀκούονται εὐχές γιά χρόνια πολλά καί χρόνια εὐτυχισμένα. Τίς εἴπαμε καί τίς ἀκούσαμε καί πέρυσι καί πρόπερσι τίς εὐχές αὐτές, ἀλλά δέν μᾶς ἦταν εὐτυχισμένα τά ἔτη. Πολλά τά προβλήματα στήν  πατρίδα μας καί πρό παντός τό οἰκονομικό. Πληθύνονται οἱ ἄνεργοι καί οἱ χρεωμένοι, ἀκόμη δέ καί οἱ ἄστεγοι, πού τουρτουρίζουν τώρα τόν χειμώνα στό δρόμο. Καί ἀκόμη δέν λέει νά γλυκοχαράξει!… Τήν περασμένη ἄνοιξη, σέ κάποια σύσκεψη, στήν ὁποία βρισκόμουν καί ἐγώ, ἀπό ἐπίσημα χείλη πολιτικοῦ ἄρχοντος ἀκούσαμε ὅτι, ἄν τά βγάλουμε πέρα τήν χρονιά αὐτή – τήν παρελθοῦσα δηλαδή χρονιά –, θά πᾶμε καλύτερα τήν νέα χρονιά, τήν φετεινή δηλαδή. Μακάρι, ἀλλά θά δεῖτε ὅτι θά ἀποδειχθεῖ ψεύτικος ὁ λόγος αὐτός τοῦ ὑψηλοῦ πολιτικοῦ καί λέχθηκε γιά παρηγοριά στόν ἄρρωστο!…
2. Τό λέω αὐτό, ἀδελφοί, μέ κάποια σιγουριά, γιατί συντρέχουν ἀκόμη οἱ αἰτίες πού ἔφεραν τήν κρίση καί μάλιστα συντρέχουν μέ μεγάλη δύναμη. Πῶς θέλουμε λοιπόν νά σταματήσει ἡ κρίση, ἀφοῦ οἱ αἰτίες πού τήν προκάλεσαν εἶναι ὁλοζώντανες ἀκόμη; Καί τίς αἰτίες, ἀδελφοί, γιά τήν κρίση στήν πατρίδα μας, μήν τίς ἀναζητᾶμε ἀλλοῦ, ἀλλά στόν ἴδιο τόν ἑαυτό μας. Θά σᾶς μιλήσω γι᾽ αὐτό πού λέγω μέ ἕνα παράδειγμα: Κάποτε ἕνας ἦταν ξαπλωμένος στό κρεββάτι του καί πονοῦσε. Πονοῦσε πολύ. Δέν πήγαινε ὅμως στό γιατρό νά κάνει ἐξέταση, γιά νά δεῖ ἀπό τί πάσχει, ἀλλά τά ἔβαζε μέ τό κρεββάτι του καί ἔλεγε: Τό κρεββάτι φταίει. Ἄλλαζε κρεββάτι, ἀλλά πάλι τά ἴδια: πονοῦσε. Ἄλλαξε καμμιά δεκαριά κρεββάτια, ἀλλά ὁ πόνος δέν σταμάταγε. Πῶς νά σταματήσει, ἀφοῦ αἰτία ἦταν ὁ ἴδιος, ἡ ἀρρώστια του, καί ὄχι τό κρεββάτι;
3. Ἔτσι καί σέ μᾶς, χριστιανοί μου! Αἰτία γιά τήν κρίση πού συμβαίνει στά τελευταῖα χρόνια στήν πατρίδα μας εἶναι – μή γελάσετε, παρακαλῶ! – εἶναι τά ἁμαρτήματά μας. Καί τῶν ἄλλων, ἀλλά καί τά δικά μας, τά προσωπικά μας ἁμαρτήματα. Τό λέγω αὐτό ὡς Ἐπίσκοπος πού μελετῶ τό Βιβλίο τοῦ Θεοῦ, τήν Ἁγία Γραφή. Καί ἡ Ἁγία Γραφή, ἡ Παλαιά ἀκόμη Διαθήκη, μέ τό στόμα τῶν Προφητῶν μᾶς λέγει ὅτι αἰτία ὅλων τῶν κακῶν πού συμβαίνουν σέ μία χώρα εἶναι τά ἁμαρτήματα τῶν ἀρχόντων καί τοῦ λαοῦ στήν χώρα αὐτή. Γιά νά μήν φύγω ἀπό τήν εἰκόνα τοῦ ἀρρώστου πού σᾶς εἶπα παραπάνω, σᾶς λέγω μιά σχετική περικοπή ἀπό τόν προφήτη Ἠσαΐα. Θέλοντας ὁ μεγάλος αὐτός προφήτης νά μιλήσει γιά τήν ἁμαρτία τοῦ Ἰσραήλ καί ὅτι αὐτή ἡ ἁμαρτία εἶναι ἡ αἰτία τῆς καταστροφῆς του, παριστάνει τό ἔθνος σάν ἕνα ἀρρωστημένο σῶμα, πού ὁλόκληρο εἶναι καταπληγωμένο. Μάλιστα εἰδικά μιλάει γιά τό κεφάλι του καί τήν καρδιά του. «Πᾶσα κεφαλή εἰς πόνον – λέγει – καί πᾶσα καρδία εἰς λύπην» (1,5)! Ὅπως λέγουν εὐσεβεῖς ἑρμηνευτές, μέ τήν «κεφαλή» ὁ προφήτης ἐννοεῖ τήν πολιτική ἐξουσία καί μέ τήν «καρδία» ἐννοεῖ τήν θρησκευτική ἐξουσία. Καί τό κακό παράδειγμα τῶν ἀρχόντων γιά τήν ἀποστασία τους ἀπό τόν Θεό τό ἀκολουθοῦσε ὁ λαός καί ἔτσι ὅλο τό ἔθνος, ὅλο αὐτό τό «σῶμα», ἦταν σαπισμένο καί ἐφθαρμένο. Γι᾽ αὐτό καί ὁ Ἠσαΐας καί ὅλοι οἱ Προφῆτες, οἱ πρίν ἀπό αὐτόν καί οἱ μετά ἀπό αὐτόν, καί οἱ Ἀπόστολοι στήν Καινή Διαθήκη καί ὅλοι οἱ ἅγιοι Πατέρες, ὅταν συνέβαινε ἕνα κακό στήν χώρα, ὡς αἰτία θεωροῦσαν τήν ἁμαρτία καί καλοῦσαν τούς ἄρχοντες καί τόν λαό σέ μετάνοια.
4. Ἄς τό ἐννοήσουμε, ἀδελφοί, καί ἄς συνετισθοῦμε, γιά νά σωθοῦμε ἀπό τά κακά πού μᾶς ἔζωσαν. Νά ἐννοήσουμε, δηλαδή, ὅτι γιά τήν συμβᾶσα κρίση στήν πατρίδα μας αἰτία εἶναι τά ἁμαρτήματά μας. Τά ἁμαρτήματα ὅλων, καί τῶν ἀρχόντων καί τοῦ λαοῦ. Κάποτε ἤμασταν τετρακόσια χρόνια ὑπόδουλοι στούς Τούρκους. Οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας τότε, ὡς αἰτία γιά τό κακό πού μᾶς βρῆκε, ἔλεγαν τήν ἁμαρτία καί ἀπαριθμοῦσαν μάλιστα καί τίς παραβάσεις τῶν Ἑλλήνων στόν Νόμο τοῦ Θεοῦ.  Γι᾽ αὐτό καί στά κηρύγματά τους ἔλεγαν καί ὅλο ἔλεγαν γιά μετάνοια. Καί μάλιστα τόνιζαν ὅτι δέν πρόκειται νά δοῦμε λευτεριά, ἄν δέν δείξουμε πρῶτα σωστή μετάνοια.  Γι᾽ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία τότε καί μάλιστα ὁ ἰδικός μας, ὁ Δημητσανίτης Πατριάρχης, ὁ Ἐθνομάρτυρας ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ε´, ἦταν ἐνάντιος πρός τά πρόωρα ἐπαναστατικά κινήματα κατά τοῦ Τούρκου. Ἦταν ἐνάντιος, ὄχι μόνο γιατί αὐτά ἦταν ἄκριτα καί ἀσυλλόγιστα καί πληρώνονταν μέ πολύ ἑλληνικό αἷμα, ἀλλά κυρίως γιατί δέν εἶχε προηγηθεῖ ἡ μετάνοια τῶν Ἑλλήνων γιά τά προηγούμενα ἁμαρτήματά τους, ἀλλά μάλιστα τά συνέχιζαν ἀκόμη.
5. Στήν γραμμή αὐτή τῶν ἁγίων Πατέρων, ἀγαπητοί μου, θέλω νά βαίνω καί ἐγώ ὁ Ἐπίσκοπός σας, καί νά γίνομαι κήρυκας μετανοίας σέ σᾶς τόν λαό πού ὑπηρετῶ. Καί σεῖς ἔχετε γνωρίσει ἐμένα, ἀλλά καί ἐγώ ἔχω γνωρίσει ἐσᾶς καί ἔχω διαπιστώσει τά ἁμαρτήματά σας τήν ἑπταετία πού εἶμαι κοντά σας. Σᾶς καλῶ νά μετανοήσουμε ὅλοι μας, καί ἐγώ καί ἐσεῖς, γιά τά ἁματήματά μας ὁ καθένας.
Ὡς σοβαρότερα ἁμαρτήματά σας, ἀγαπητοί μου, ἔχω διαπιστώσει πρῶτον μέν τήν ἀδιαφορία σας γιά τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, γι᾽ αὐτό καί τό πνευματικό θεολογικό ἐπίπεδό μας εἶναι χαμηλό. Ἔτσι εἶναι! Μέ τόν λόγο τοῦ Θεοῦ σοφιζόμαστε καί σωφρονιζόμαστε. Ἄν δέν τόν μελετοῦμε, εἴμαστε χαμηλοῦ ἐπιπέδου καί ἄς κομπάζουμε γιά τά πολιτιστικά μας καί ἄλλα ἔργα. Ὅμως, δέν διαβάζετε, ἀγαπητοί μου, τήν Ἁγία Γραφή καί τά βιβλία τῆς Ἐκκλησίας μας. Γουρλώνετε τά μάτια σας στίς τηλεοράσεις καί ξεκοκκαλίζετε τίς ἐφημερίδες – ἐννοῶ καί τίς τοπικές ἐφημερίδες – ἀλλά τόν θεόπνευστο λόγο τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι στό Βιβλίο Του, τήν Ἁγία Γραφή, δέν τόν διαβάζετε. Δέν τό θεωρεῖτε ἁμαρτία αὐτό, τό νά ἔχετε ὄρεξη στά ἀνθρώπινα λόγια καί νά περιφρονεῖτε τά θεόπνευστα λόγια τῆς Ἁγίας Γραφῆς; Εἶστε μεγάλοι στήν ἡλικία πολλοί ἀπό σᾶς καί δέν ἔχετε διαβάσει οὔτε μιά φορά τά ἅγια λόγια τοῦ Χριστοῦ καί τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, πού εἶναι στήν Καινή Διαθήκη. Ἐζήτησα τήν Εὐχή τῆς Κυρίας Θεοτόκου καί ἀρχίζω μέ τήν νέα χρονιά νά ἑρμηνεύω καί νά ἐκδίδω κάθε μῆνα ἕνα-ἕνα βιβλίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Νά δῶ! Θά δείξετε προθυμία ἀπό τήν νέα χρονιά νά διαβάζετε τά βιβλία αὐτά, πού ἑρμηνεύουν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, ἤ θά τά περιφρονήσετε; Νά δῶ! 
Καί ἕνα ἄλλο σοβαρό ἁμάρτημα, ἀγαπητοί μου, πού ἔχω διαπιστώσει στήν συνανστροφή μου ἀνάμεσά σας, εἶναι ὅτι μερικοί ἔχουμε (βάζω καί τόν ἑαυτό μου), ἔχουμε, λέγω, μέσα μας τόν βαρύ ὀγκόλιθο τοῦ ἐγωϊσμοῦ καί νομίζουμε ὅτι μπορεῖ νά κρίνουμε καί νά κατακρίνουμε δημοσίως μάλιστα τίς ἐνέργειες τῶν ἄλλων, ἀλλά καί ὅταν οἱ ἄλλοι μᾶς ἐξηγοῦν τό λάθος μας δέν ἔχουμε τήν δύναμη νά ζητήσουμε συγγνώμη ἀπό αὐτούς πού τούς πικράναμε μέ τήν ἀσυλλόγιστη καί ἀσύνετη κριτική μας. Εἶναι πνευματικό καρκίνωμα τό ἁμάρτημα αὐτό καί κρῖμα σ᾽ αὐτόν πού τό ἔχει, γιατί δέν πρόκειται νά προοδεύσει πνευματικά καί νά γευθεῖ τήν γλυκειά ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Προσωπικά, ζητῶ συγγνώμη ἀπό ὅσους ἔδειξα μία τέτοια διαγωγή. Θέλω νά διορθωθῶ.
Σᾶς εὔχομαι, ἀδελφοί μου χριστιανοί, τό νέο ἔτος, νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τά κακά πού μᾶς ἔζωσαν, νά δείξουμε πραγματική μετάνοια καί ἐπιστροφή στόν Θεό, μέ ὄρεξη  γιά προσευχή καί γιά μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, καί μέ τό νά ζητοῦμε συγγνώμην ἀπό ὅσους πικράναμε καί προσβάλαμε. Μέ τήν ταπείνωση, ἀδελφοί μου, θά βρεῖ ἡ ψυχή μας τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ καί θά εἴμαστε ἀγαπημένοι μεταξύ μας.
«Τόν ταπεινό τόν χριστιανό ὅλοι τόν εὐλαβοῦνται,
ὡς καί αὐτοί οἱ δαίμονες τόν βλέπουν καί φοβοῦνται»!
Εὐλογημένο ἄς εἶναι ἀπό τόν Χριστό μας καί τήν Παναγία μας καί εὐτυχισμένο τό νέο ἔτος 2014. Ἄς ἐπικρατήσει στήν Γορτυνία μας καί τήν Μεγαλόπολή μας καί σ᾽ ὅλη τήν ἀγαπημένη μας πατρίδα τό ὡραῖο πολίτευμα τῆς Χριστοκρατίας, πού κάνει ὄμορφη καί γλυκειά τήν ζωή μας καί μᾶς χαρίζει τόν γλυκό Παράδεισο.
Μέ πολλές εὐχές,


† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας