Ιεροκήρυξ Δημήτριος Παναγόπουλος (†)

Πολλοί δικαιολογούνται και λένε:
– Εγώ δεν νηστεύω, διότι ο παπάς τρώει.
Και κοιμούνται ξέγνοιαστοι με το δικό τους ”ευαγγέλιο”, νομίζοντας ότι τακτοποιήθηκαν.
Πρώτα-πρώτα δεν ξέρουμε, το λόγο που τρώει ο παπάς.
Αλλά και ο Χριστός έχει διαφωτίσει την περίπτωση αυτή λέγοντας: ”Πάντα ουν όσα εάν είπωσιν υμίν τηρείν, τηρείτε και ποιείτε, κατά δε τα έργα αυτών μη ποιείτε· λέγουσι γάρ, και ου ποιούσι”.
(Ματθ. 23,3)
Να μην πράττετε, δηλ. τα έργα εκείνων, που άλλα λένε και δεν εφαρμόζουν εκείνα που λένε.
Τους καθιστά λοιπόν ο Κύριος όλους αναπολόγητους. Και τον παπά θα κρίνει, αν δεν έχει λόγους να καταλύσει και τους άλλους θα κρίνει, που δεν νηστεύουν.
Πηγή

https://paraklisi.blogspot.com/2019/03/blog-post_365.html#more