Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Προσπάθησε μέ τήν πνευματική σου ὅραση νά δεῖς τό Θεό. Κι ὅταν βρίσκεσαι σέ τέτοια θεωρία, ζήτησέ Του ὅ,τι θέλεις στό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί θά τό λάβεις. Σέ μιά μόνο στιγμή Θεός θά γίνει τά πάντα γιά σένα, γιατί εἶναι Ὕπαρξη ἁπαλή, πάνω ἀπό χρόνο καί τόπο. Τίς στιγμές πού πίστη σου εἶναι ἀληθινή κι εἶσαι καρδιακά ἑνωμένος μαζί Του, θά σοῦ δώσει ὅλα ὅσα εἶναι ἀπαραίτητα γιά τή σωτηρία τή δική σου τοῦ πλησίον σου. Ἐκείνη τή στιγμή ἐσύ θά γίνεις κοινωνός τῆς θεότητας, θά ἑνωθεῖς μαζί Του. «Ἐγώ εἶπα, θεοί ἐστε» (Ψαλμ. Πα΄ : 6), εἶπε Θεός μέσω τοῦ Ψαλμωδοῦ. Τέτοιες στιγμές δέν ὑπάρχει ἀπόσταση ἀνάμεσα στό Θεό, καί σέ σένα.Δέν ὑπάρχει ἀπόσταση ἀνάμεσα στό λόγο σου καί στήν ἐκπλήρωσή του. Μέ τό πού θά μιλήσεις, λόγος σου θά γίνει πράξη, ὅπως ἰδιος Θεός «εἶπε, καί ἀγενήθησας . . . ἐνετείλατο, καί ἐκτίσθησαν» (Ψαλμ. Λβ΄ : 9). Αὐτό εἶναι πέρα γιά πέρα ἀληθινό καί συμβαίνει τόσο μέ τήν τέλεση τῶν μυστηρίων, ὅσο καί μέ τήν πνευματική προσευχή. Μόνο πού στά μυστήρια ὅλα γίνονται λόγω τῆ ἱερωσύνης, τήν ὁποία ἔχει λειτουργός ἱερέας καί χάρη τοῦ μεγάλου Ἀρχιερέα Χριστοῦ, τοῦ ὁποίου εἰκόνα εἶναι ἱερέας. Γι᾿ αὐτό καί, ἄν καί μερικοί ἱερεῖς εἶναι ἀνάξιοι γιά τό λειτούργημά τους, ἄν κι ἔχουν ἀδυναμίες κι εἶναι ὀλιγόπιστοι, ὅμως τό μυστήριο τελεῖται ἄμεσα, ὥσπου ν᾿ ἀνοιγοκλείσεις τό μάτι σου.

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπό τό βιβλίο: «Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή μου»

Τόμος β΄

Copyright κεντρική διάθεση: Πέτρος Ἀθ. Μπότσης

Πέλλης 2, 142 34 Φραγκοκκλησιά Ἀττικῆς

Τηλ. & Fax: 210- 68 12 382

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν κ. Πέτρο Ἀθ. Μπότση γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/