Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

 Νά προσεύχεσαι ἀδιάλειπτα. Νά ἐπικαλεῖσαι τό ὄνομα τῆς ζωοποιοῦ Τριάδος γιά νά μήν ἐπικρατήσει κανένα πάθος στήν ψυχή σου, νά μή βροῦν θέση ἐκεῖ ἡ ὑπερηφάνεια, ὁ φθόνος, τό μίσος κι ἡ κακία, ἡ ἀπληστία, ἡ κοιλιοδουλεία, ὁ θυμός, ἡ ὀργή, ἡ περιφρόνηση, ἡ κατάκριση, τό ψέμα, ἡ συκοφαντία καί κάθε ἄλλο πάθος. Κάθε ὥρα τῆς ζωῆς μας, κάθε λεπτό, περπατᾶμε ἀνάμεσα σέ παγίδες. Ἄς γρηγορεῖ ἡ καρδιά μας κι ὄχι μόνο τήν ἡμέρα, ἀλλά καί τή νύχτα, σύμφωνα μέ τά λόγια τῆς ἁγίας Γραφῆς: 

«Ἐγώ καθεύδω, καί ἡ καρδία μου ἀγρυπνεῖ» (Ἄσμ. Ε΄ : 2).

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπό τό βιβλίο: «Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή μου»

Τόμος β΄

Copyright κεντρική διάθεση: Πέτρος Ἀθ. Μπότσης

Πέλλης 2, 142 34 Φραγκοκκλησιά Ἀττικῆς

Τηλ. & Fax: 210- 68 12 382

 

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν κ. Πέτρο Ἀθ. Μπότση γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/