Εδώ μιλάμε για πνευματικό έγκλημα κολοσσιαίων διαστάσεων.
 
Λυκούργος Νάνης, ιατρός
 
Σε τι είδους πρωτείο αναφέρεται ο πάπας της Ανατολής;
Μήπως στο άκρως βλάσφημο, μη φεισθέν ουδέ και αυτού του ιερωτάτου Δόγματος της Αγίας Τριάδος, θεωρητικό κατασκεύασμα των Αμερικής Ελπιδοφόρου και Περγάμου Ιωάννου;
 
Ανεξαρτήτως των τυχόν εξουσιαστικών και κυριαρχικών βλέψεων του Ρωσικού Πατριαρχείου πάει πολύ κάποιοι κύκλοι και κάλαμοι να εστιάζουν επιλεκτικά τις επικρίσεις τους σε αυτές και να παραθεωρούν σκανδαλωδώς τον και θεωρητικά υποστηριζόμενο από τους ενοίκους του Βοσπόρου Φαναριώτικο ηγεμονισμό.
Δεν γνωρίζω εάν άλλη τοπική Εκκλησία , δι εκπροσώπων της, έφθασε στο ανήκουστο σημείο να “χρησιμοποιήσει” το Άγιο Τριαδικό Δόγμα προκειμένου να κατοχυρώσει παπικού τύπου πρωτείο.
Παλαιότερα, είδαμε να επιχειρείται από την Εκκλησία της Κύπρου, επί Μακαρίου του Γ, η ανατροπή εκ θεμελίων του Κανονικού Δικαίου, διά της επιχειρήσεως δικαιολογήσεως της συνασκήσεως πολιτικής και εκκλησιαστική εξουσίας, στο πρόσωπο του αποθανόντος αρχιεπισκόπου ,από την πλευρά της ανεκδιηγήτου και ληστρικής, λεγόμενης “Μείζονος Συνόδου” της Λευκωσίας.

Δεν έφθασαν,όμως,οι συγκροτήσαντες αυτήν, στο σημείο να θεσμοθετήσουν εκκλησιαστικά και εκκλησιολογικά, τρόπον τινά, τον παποκαισαρισμό και να καταφύγουν,ακόμη και στα Ιερά Δόγματα, της Πίστεως αναζητώντας “θεολογικά” δεκανίκια για την κατοχύρωσή του.
Αλλά ,υποστήριξαν , διά σοφιστειών και εν αμαρτίαις προφάσεων εννοείται, την ιστορική και περιπτωτική διάσταση της εν λόγω συνασκήσεως από την πλευρά του Μακαρίου .
 
Εδώ μιλάμε για πνευματικό έγκλημα κολοσσιαίων διαστάσεων.
 
Και οι εγκληματήσαντες, δεν είναι μόνο οι “θεωρητικοί”, τουτέστιν οι προαναφερθέντες μητροπολίτες Αμερικής και Περγάμου, αλλά και όσοι, βασιζόμενοι επί των βλασφήμων και σαθρών “θεολογικών” προϋποθέσεων που έθεσαν αθεοφόβως και αυθαιρέτως οι πρώτοι , προχωρούν αδίστακτα στην εφαρμογή των πρακτικών συνεπειών που εξάγονται από τα “ελπιδοφόρα” και “ζηζιούλεια” ληρήματα και φαντασιοκοπήματα .
 
https://aktines.blogspot.com/2023/01/blog-post_68.html