Τό νά νηστεύεις, νά μήν κοιμάσαι σέ κρεββάτι, νά καλλιεργεῖς τήν ἁγνότητα τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος, νά ἔχεις σωφροσύνη, εἶναι πράγματα τά ὁποῖα ὠφελοῦν ἐκείνους ποῦ τά κάνουν.
Ἐκεῖνα ὅμως ποῦ ἀπό ἐμᾶς περνᾶνε στόν πλησίον εἶναι ἡ ἐλεημοσύνη, ἡ διδασκαλία, ἡ ἀγάπη.
Καί ἐδῶ ἄκουσε τόν Παῦλο ποῦ λέει:
Κι ἄν ἀκόμα μοιράσω στούς φτωχούς ὅλα μου τά ὑπάρχοντα κι ἄν παραδώσω στή φωτιά τό σῶμα μου γιά νά καεῖ, ἀλλά δέν ἔχω ἀγάπη, σέ τίποτα δέ μ᾿ ὠφελεῖ.

Ἁγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

http://lllazaros.blogspot.gr/2015_02_01_archive.html