ΕΚΚΛΗΣΙΑ-ΑΛΗΘΕΙΑ- Μ. Μ. Ε.

Η αρχική παρατήρηση είναι ότι η αποκαλυπτική αλήθεια της Εκκλησίας, που διακρίνεται για την διαχρονικότητα και την αυθεντικότητα είναι δύσκολο να περάσει στα ΜΜΕ, τα οποία διαπνέονται από τους νόμους προσφοράς και ζήτησης, που διακρίνουν τον παρόντα αιώνα.
          Φυσικά, όταν ομιλούμε για τους στόχους της Εκκλησίας στην χρήση των ΜΜΕ, πρέπει να υπογραμμιστεί δεόντως ότι δεν εννοούμε ότι είναι διαφορετικοί από εκείνους που είχε η Εκκλησία δια μέσου των αιώνων, και οι οποίοι αναφέρονται στη σωτηρία του ανθρώπου και τον αγιασμό της κτίσεως.Μόνο που σε κάθε χρονική εποχή και σε κάθε χρονική στιγμή ή ακόμα σε κάθε περίπτωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα μέσα για την επίτευξη του σκοπού.
          Η Εκκλησία, που είναι το σώμα του Χριστού, κατά το πρότυπο της Κεφαλής της, κενούται δια μέσου των αιώνων, χωρίς να χάνει και να αποβάλλει το μεγαλείο και την ουσία της, πτωχεύει για να πλουτίζει τα μέλη της. Έτσι, η Εκκλησία, δια μέσου των αιώνων προσλαμβάνει το κτιστό και το μεταμορφώνει. Το προσλαμβανόμενο και μη μεταμορφούμενο, αποβάλλεται ως μη γνήσιο.
          Αυτό ισχύει και με τα ΜΜΕ. Η Εκκλησία, δια των εκπροσώπων της, χρησιμοποιεί όλους τους σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας με τους ανθρώπους, χωρίς να αποβάλλει την ουσία και την αποστολή της στον κόσμο.
Πρέπει να καταλάβουμε, ότι η Εκκλησία κινείται μέσα στον κόσμο, αλλά δεν προέρχεται από τον κόσμο, κινείται μέσα στην ιστορία, αλλά το είναι της το έχει στραμμένο στην Βασιλεία του Θεού. Η Εκκλησία δεν είναι ένα προϊόν της ιστορίας, αλλά είναι προϊόν της Βασιλείας του Θεού, η οποία εικονίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο μέσα στην ιστορία.

Πηγή: Μητροπολίτου Ναυπάκτου ΙΕΡΟΘΕΟΥ, «Εικονοφιλικό και εικονοκλαστικό πνεύμα»
http://agiabarbarapatras.blogspot.gr/2014/12/blog-post_42.html