Φωτογραφία: « Ο Θεός θέλει να ελέγχουμε μόνον τον εαυτό μας. Εμείς  όμως κάνουμε το αντίθετο
. Ελέγχουμε όλους εκτός από τον εαυτό μας.
 Δεν έχει αξία, όσα καλά έργα και αν κάνουμε , όταν κρίνουμε τους άλλους κι εμείς νομίζουμε ότι είμαστε τέλειοι»

Ο  ΟΣΙΟΣ   ΓΕΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΣΛΙΔΗΣ

« Ο Θεός θέλει να ελέγχουμε μόνον τον εαυτό μας. Εμείς όμως κάνουμε το αντίθετο. Ελέγχουμε όλους εκτός από τον εαυτό μας.
Δεν έχει αξία, όσα καλά έργα και αν κάνουμε , όταν κρίνουμε τους άλλους κι εμείς νομίζουμε ότι είμαστε τέλειοι».
 
Ο ΟΣΙΟΣ ΓΕΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΣΛΙΔΗΣ
 
http://talantoblog.blogspot.gr/2013/01/blog-post_8331.html