Α.  Ἐμβόλια πού παράγονται μέ τήν χρήση ἀνθρώπινων
κυτταρικῶν σειρῶν

(ἀπό ἐκτρωμένα
ἔμβρυα)

(1)

 • Vaqta (Ἡπατίτιδα Α) (Merck &
  Co ἑταιρεία)

·
Havrix (Ἡπατίτιδα Α) (GlaxoSmithKline ἑταιρεία)

·
Twinrix (Ἡπατίτιδα Α
καί Β συνδυασμός)
(combo)

 Ὅλα τά ἐμβόλια γιά Ἡπατίτιδα
Α παράγονται σέ  ἀνθρώπινες κυτταρικές σειρές.

 (2)

 • MMR II (Ἱλαρᾶς, Παρωτίτιδας, Ἐρυθρᾶς)
 • Meruvax II (Ἐρυθρᾶς)
 • M-M-(R) Vax Pro (Ἱλαρᾶς, Παρωτίτιδας, Ἐρυθρᾶς,
  Ἀνεμοβλογιᾶς)
 • Proquad (Ἱλαρᾶς, Παρωτίτιδας, Ἐρυθρᾶς, Ἀνεμοβλογιᾶς)
 • Priorix (Ἱλαρᾶς, Παρωτίτιδας, Ἐρυθρᾶς)
 • Priorix-Tetra (Ἱλαρᾶς, Παρωτίτιδας, Ἐρυθρᾶς, Ἀνεμοβλογιᾶς)

 

Ὅλα τά ἐμβόλια ἐρυθρᾶς καί οἱ συνδυασμοί πού
περιέχουν καί τήν ἐρυθρά παράγονται σέ  ἀνθρώπινες
κυτταρικές σειρές.

 

(3)

 • Varivax (Ἀνεμοβλογιᾶς),
  (γιά παιδιά)
 • Zostavax (ἕρπητας ζωστῆρος), (γιά ἐνήλικες)

 

Τά ἐμβόλια γιά τήν ἀνεμοβλογιά καί οἱ συνδυασμοί
πού περιέχουν καί τήν ἀνεμοβλογιά παράγονται σέ
ἀνθρώπινες κυτταρικές σειρές.

 

(4)

 • Pentacel (Διφθερίτιδος,
  Τετάνου, Κοκκύτου, Πολιομυελίτιδας,
  Hib)
 • Quadracel (Διφθερίτιδος, Τετάνου, Κοκκύτου, Πολιομυελίτιδας)

 

(5)

Ἐμβόλια ἀπό τοῦ στόματος ἀδενοϊοῦ τύπου 4 καί τύπου 7

 

(6)

Imovax (λύσσας)

 

 

 

Β.  Φάρμακα ἀπό ἀνθρώπινες
κυτταρικές σειρές

 

Pulmozyme (γιά τήν κυστική ἴνωση)

Enbrel (βιολογικός παράγοντας γιά τήν ρευματοειδή ἀρθρίτιδα)

 

** Τά ἐμβόλια γιά τήν
πολιομυελίτιδα ἄλλα παράγονται σέ κύτταρα Vero (πράσινος πίθηκος)

** καί ἄλλα σέ κύτταρα MRC-5
(ἀνθρώπινη κυτταρική σειρά).

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

 

 

MRC-5

WI-38

HEK-293

PER-6

καί ἄλλες πολλές

 

 

  Ἀνθρώπινες κυτταρικές σειρές

 

 

πηγή:ἔρευνα στό διαδίκτυο