Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Πατέρες καί ἀδελφοί Χριστός Ἀνέστη!

Εἴθε ὁ νικητής τοῦ θανάτου καί δωρητής τῆς αἰώνιας ζωῆς νά μᾶς ἀξιώνει ὅλους μέ τήν Χάρη Του νά ζοῦμε αἰώνια μέσα στό ἀναστάσιμο ἄκτιστο φῶς Του μέ καλή μετάνοια, πίστη, ταπείνωση, ὑπακοή καί ἀδιάλειπτη προσευχή .


Λαμβάνετε αὐτό τό μήνυμα ὡς ἐνημέρωση ἀπό τό ἱστολόγιο

http://hristospanagia3.blogspot.gr, τήν ἱστοσελίδα http://hristospanagia.gr καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.gr γιά τίς 28-4-2018 ἕως 30-4-2018

Ἐνημέρωση ἀπό τό ἱστολόγιο: http://hristospanagia3.blogspot.gr

▼  2018 (1493)

 

=============================================================

2)Ἐνημέρωση ἀπό τήν ἱστοσελίδα http://hristospanagia.gr

  Ἅγιος Ἀναστάσιος Σιναΐτης – Ἀπό πού γεννιέται ἡ βλασφημία καί πῶς θεραπεύεται

  30 Ἀπριλίου. Ἅγιος Ἀπόστολος Ἰάκωβος

  «Ἀπό τήν ἀρχή τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα πρέπει νά βιάζουμε τή θέλησή μας στήν ἐργασία τῶν ἁγίων ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ»

  Ἅγιος Γέρων Παΐσιος: Πῶς νικιέται ὁ διάβολος;

  Ρουμάνοι Γέροντες ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ (βίντεο).

  Αὐτά πρέπει νά κάνουμε γιά νά διατηρήσουμε ἀδιάπτωτες τίς φιλίες μας

  Ἐνημέρωση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γλυφάδας περί τῆς Οὐνέσκο

  Ὁ Ἅγιος Ἀννιανός, Δεύτερος Ἐπίσκοπος Ἀλεξάνδρειας

  Γέρων Ἐφραίμ Φιλοθεΐτης: «Δέν εἶναι κρίμα γιά πέντε λεπτά νά χάσεις τήν αἰωνιότητα»

  30 Ἀπριλίου. Ἰακώβου ἀποστόλου, ἀδελφοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

  Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου: Περί φιλαργυρίας (Καθώς καί περί ἀκτημοσύνης)

  Ὁ Ὅσιος Παΐσιος ὁ Μέγας ἀνέστησε τόν κρυφό ἅγιο γιά χάρη τοῦ μαθητή του!

  Ὁ τυφλός Γέροντας π. Σίμων Ἀρβανίτης ἔφευγε ἀπό τό κλειδωμένο κελλί του!

  Ἐσύ καί τό Π.Σ.Ε.

  Κυριακή τοῦ Παραλύτου, Ἑρμηνεία Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, σχετικά μέ τή θεραπεία τοῦ παραλύτου τῆς Βηθεσδᾶ.Μέρος Δεύτερο

  Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος καί Εὐαγγελιστής Μᾶρκος. Ἁγίου Νικολάου Ἀχρίδος

  Τό σπήλαιο τοῦ Ἁγίου Νικολάου στήν Ἁγία Γῆ.

  Στήν προσευχή νά λές…

  29 Απριλίου Συναξαριστής. Ἰάσονος καὶ Σωσιπάτρου, Ἀποστόλων, Κερκύρας Μάρτυρος, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ἰακισχόλου, Ἰανουαρίου,Εὐφρασίου, Μαμμίνου, Μαρσαλίου, Σατορνίνου καὶ Φαυστιανού, Βιταλίου καὶ Βαλερίας Μαρτύρων, Ζήνωνος Μάρτυρα, Νέωνος Μάρτυρα, Ἀττικοῦ καὶΚυντιανοὺ Μαρτύρων, τῶν Ἁγίων Ἱερομαρτύρων Ἀγαπίου, Σεκουνδίνου, Τερτούλης, Ἀντωνίας καὶ ἀνωνύμου μετὰ τῶν τέκνων του, Ἰωάννου τοῦΚαλοκτένους, Βασιλείου Θαυματουργοῦ ἐκ Σερβίας.

  29 Ἀπριλίου. † ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. «Μνεία τῆς τοῦ παραλύτου θεραπείας». Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

  Κυριακή τοῦ Παραλύτου (Ἰω.5,1-16).Ἑρμηνεία Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου , σχετικά μέ τή θεραπεία τοῦ παρλύτου τῆς Βηθεσδᾶ. Μέροςπρῶτο.

  Τὸ ραντεβοῦ τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου μὲ τὸν Γέροντα Σωφρόνιο τοῦ Ἔσσεξ

  Πῶς ὁ ὅσιος Παΐσιος ὁ Μέγας ἀξιώθηκε νά φιλοξενήσει καί νά πλύνει τά πόδια τοῦ Χριστοῦ καί ὁ παρήκοος μαθητής του!

  Ἐπιστημονικός καί πνευματικός ἔλεγχος τῆς ὁμοιοπαθητικῆς

  Ἐνημέρωση ἀπό τό ἱστολόγιο http:// hristospanagia3.blogspot.gr γιά τίς 25-4-2018 ἕως 27-4-2018

  28 Ἀπριλίου. Τῶν ἐν Κυζίκῳ ἐννέα μαρτύρων. Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

  Κυριακή τοῦ Παραλύτου

  Σπάνια βυζαντινή εἰκόνα τῶν Μυροφόρων τοῦ 12ου αἰώνα

  Ὕμνος στόν Ἅγιο Ἀπόστολο καί Εὐαγγελιστή Μάρκο. Ἅγιος Νικόλαος Ἀχρίδος

  Ὁ Θεός λυπᾶται ὅταν δέν τόν ἐνοχλοῦμε

  28 Απριλίου Συναξαριστής.Τῶν Ἁγίων ἐννέα Μαρτύρων, Μέμνονος Θαυματουργοῦ, Αὐξιβίου Β’ Ἐπισκόπου, διήγηση Θαύματος ἐν Καρθαγένῃ,Κυρίλλου Ἐπισκόπου, Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Καμαριώτισσας.

==============================

3)Ἐνημέρωση ἀπό τὁ νέο ἱστολόγιο: http://agiapsychanalysi.blogspot.gr/

▼  2018 (72)