Χριστός Ἀνελήφθη!

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Πατέρες καί ἀδελφοί

Εἴθε ὁ ἐν δόξῃ ἀναληφθείς ἀφ΄ ἡμῶν εἰς τούς ούρανούς καί ἐν δεξιᾷ καθίσας τοῦ Θεοῦ καί Πατρός Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός νά μᾶς ἀξιώσει ὅλους μέ τήν Χάρη Του νά συγκαθίσουμε ἐν τῷ θρόνῳ Του αἰώνια ζώντας μέσα στό Τριαδικό ἄκτιστο φῶς.

 
Λαμβάνετε ατό τό μήνυμα ς νημέρωση πό τό στολόγιο 
http://hristospanagia3.blogspot.gr, τήν ἱστοσελίδα http://hristospanagia.gr καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.gr γιά τίς 1-6-2019 ἕως 3-6-2019.

 Ἐνημέρωση ἀπό τό ἱστολόγιο: http://hristospanagia3.blogspot.gr

 

▼  2019 (1735)

=============================================================

 2)νημέρωση πό τήν στοσελίδα http://hristospanagia.gr

 

=============================================================
 
3)Ἐνημέρωση ἀπό τὁ νέο ἱστολόγιο: http://agiapsychanalysi.blogspot.gr/

 

 

▼  2019 (44)