Φωτογραφία του χρήστη Ὀρθόδοξες Ὁμιλίες & Βιβλία τοῦ Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου.Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί

Εἴθε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός νά μᾶς χαρίζει καλή καί Ἁγία Μ. Τεσσαρακοστή καί Καλή Ἀνάσταση!. Εἴθε νά εὐλογεῖ τή ζωή μας καί ἐμεῖς νά λάμβάνουμε τήν εὐλογία Του ζώντας μέ ταπείνωση, ἀδιάλειπτη προσευχή καί ἀγάπη μέσα στήν μία καί μόνη ἀληθινή Ἐκκλησία, τήν Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας.

 

Λαμβάνετε αὐτό τό μήνυμα ὡς ἐνημέρωση ἀπό τό ἱστολόγιο

http:// hristospanagia3.blogspot.gr, τήν ἱστοσελίδα http:// hristospanagia.gr καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.gr γιά τίς 3-5-2017 ἕως 13-5-2017

 

=============================================================

2)Ἐνημέρωση ἀπό τήν ἱστοσελίδα http:// hristospanagia.gr

  Ὁ Σιωνίτης ὑμνωδός..Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Κυρίλλου ἕτος 1855. Παρεκκλήσιο τῆς Θεοτόκου καί τῶν κλαππῶν. Ψάλλομε τά τροπάρια

  Οἱ γκουρού, ὁ νέος καί ὁ γέροντας Παΐσιος

  Ἅγιος Γέρων Παΐσιος: Περί ὁμοιοπαθητικῆς

  Ὁσία Ὀλυμπία καί Ὁσία Εὐφροσύνη Λέσβου(+11 Μαΐου 1235)

  Πρωινή προσευχή, ἅμα τῆ ἐγέρσει,Γέροντος Σωφρονίου Σαχάρωφ Ἱ. Μ. Τιμίου Προδρόμου Ἔσσεξ, Ἀγγλία

  13 Μαΐου Συναξαριστής. Γλυκερίας Μάρτυρος, ἐγκαίνια τῶν ναῶν τῆς Ἁγίας Γλυκερίας καὶ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Παντανάσσης, Λαοδικίου δεσμοφύλακα, Ἀββανοῦ, Οὐαλεριανοῦ Ἐπισκόπου, Ὀνησίμου ἐκ Γαλλίας, Σαρβάτου Ἐπισκόπου, Παυσικάκου Ἐπισκόπου, Ἀλεξάνδρου τοῦ ἀπὸ Τιβεριανῶν, Νικηφόρου Ὁσίου, Σεργίου Ὁμολογητοῦ, Γαβριὴλ τοῦ Ἴβηρος, Ἰωάννου τοῦ Ἴβηρος, Εὐθυμίου τοῦ Ἀθωνίτου, Γεωργίου Ὁσίου, Θεοκτίστου Ὁσίου, τῶν Ἁγίων Ἰβηριτῶν Ὁσιομαρτύρων, Γλυκερίας ἐκ Ρωσίας, Μακαρίου τῆς Γλουσίτσα, Μετακομιδὴ ἱερῶν λειψάνων Μακαρίου Ἱερομάρτυρος, Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Χρυσαφιτίσσης .

  Ηχητικό Αγιολόγιο 13 Μαίου

  Περί τοῦ πάθους τῆς κενοδοξίας καί τῆς ὑπερηφανείας. Ἁγίου Κασσιανοῦ τοῦ Ρωμαίου.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

  «Ἡ ἀποδοχή τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ καί ἡ ἀληθινή ταπείνωση»-Ἁγίου Πορφυρίου, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

  «– Δέν θέλω τίποτα παπούλη. Μόνο νά μέ βοηθήσεις νά μείνω πάντα κάτω ἀπ’ τό ἔλεος καί τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ»

  Παναγιώτα Χατζηκτωρῆ: τὸ ἁγιασμένο βίωμά της δίνει λύση στὸ πολυσυζητημένο θέμα τῆς μεταφράσεως τῶν λειτουργικῶν κειμένων

  Ὁ σιωνίτης ὑμνωδός….Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Κυρίλλου, ἕτος 1855. Παρεκκλήσιο τῆς μαστιγώσεως.

  Γιά τό καθῆκον. Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

  Γιατί κάποιες εὐχές τῆς Θείας Λειτουργίας λέγονται μυστικά;

  Ὁ ἅγιος Γέροντας Παΐσιος καί ἡ σχέση του μέ τούς μαθητές τῆς Ἀθωνιάδος Σχολῆς

  Μεγάλη εἶναι ἡ ἀγκαλιά τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ

  Ηχητικό Αγιολόγιο 12 Μαίου

  12 Μαΐου Συναξαριστής. Ἐπιφανίου Ἀρχιεπισκόπου, Καλλιτρόπου Ὁσίας, Δομιτίλλης Μάρτυρος, Ἀχιλλέως καὶ Νερέου Μαρτύρων, Παγκρατίου Μάρτυρος, Δρακοντίου Ἐπισκόπου, Φιλίππου τοῦ Ἀργυρίου, Γερμανοῦ Πατριάρχου, Θεοδώρου Ὁσίου, Θεοφάνους Ἀρχιεπισκόπου, Ἰωάννου Νεομάρτυρα, Θεοφάνους Ἐπισκόπου, Εὐθυμίου Πατριάρχου, Νικήτα Σιναΐτου, τῶν ἁγίων εἰς τὸν λόφον τῶν ἱερέων μαρτυρησάντων, Ἐρμογένους Ἱερομάρτυρα, Διονυσίου Ραντονέζ, Ἰωάννου Νεομάρτυρα, Ἀντωνίου Ὁσίου, Νεκταρίου τῆς Ὄπτινα, τῶν Ἁγίων μαρτύρων εἰς Μπούτοβο Ρωσίας, εὕρεση ἱερῶν λειψάνων Ἁγίας Εἰρήνης Παρθενομάρτυρος.

  Λύπη καί ἀκηδία, Ἁγίου Κασσιανοῦ, Φιλοκαλία.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

  Στόν Θεό πρέπει ἡ δόξα γιά τή μεγαλοσύνη Του, ἐνῶ στόν ἄνθρωπο ἁρμόζει ἡ ταπείνωση

  Θαυμαστή συγκατοίκηση μέ φίδια, ἀρκοῦδες καί λαγούς! Ἐξαίσιες διηγήσεις ἀπό τήν ἀσκητική ζωή τοῦ γέροντα Βασιλείου τοῦ Καυσοκαλυβίτη

  Πῶς εἶδε τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας ὁ Ὁσιομάρτυς Ἰάκωβος ὁ Νέος

  Ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος, γιά νά γίνει ὁ ἄνθρωπος Θεός

  Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς – Οἱ Αἰτίες πού κάνουν τήν Πίστη στόν Θεό νά ἐξασθενεῖ καί νά πεθαίνει (VII)

  Τί γράφει τό Πηδάλιο γιά τό δεύτερο γάμο;

  Ἡ θαυματουργή εὐχή τοῦ ἁγίου Λουκᾶ τοῦ Ἰατροῦ

  Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσανίνωφ: «Γιά νά ἀκολουθήσουμε τόν Χριστό, πρέπει πρῶτα ν’ ἀπαρνηθοῦμε τό λογισμό καί τό θέλημά μας»

  Ηχητικό Αγιολόγιο 11 Μαΐου

  11 Μαΐου Συναξαριστής. Μνήμη ἐγκαινίων τῆς Κωνσταντινουπόλεως, Μωκίου Ἱερομάρτυρα, Ἐβελλίου Μάρτυρα, Ἀνθίμου καὶ Σισινίου Ἱερομαρτύρων, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Μαξίμου, Βάσσου καὶ Φαβίου, Ἁρμοδίου Μάρτυρα, Διοσκούρου τοῦ Νέου, Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου Ἰσαποστόλων, τῶν Ἁγίων Κλήμεντος, Σάββα, Ἀγγελαρίου, Γοράσδου καὶ Ναοὺμ τῶν Θαυματουργῶν, τῶν Ἁγίων Ὁσιομαρτύρων Ὀλυμπίας καὶ Εὐφροσύνης, Σοφρωνίου τοῦ Ἐγκλείστου, Νικοδήμου Ἀρχιεπισκόπου, Ἰωσὴφ Ἱερομάρτυρα, Ἀργυρίου τοῦ Ἐπανομίτου, Χριστοφόρου ἐκ Γεωργίας, Θεοφυλάκτου Ἐπισκόπου, Ἀλεξάνδρου Ἱερομάρτυρα.

  Τό πάθος τῆς ὀργῆς, Ἁγίου Κασσιανοῦ, Φιλοκαλία.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

  Γιά πνευματικούς ἀνθρώπους.Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

  ΓΕΡΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ι.Μ. ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ.O ΑΣΚΗΤΗΣ ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ.- Ὁ ἀμερικάνικος τρόπος ζωῆς πολύ γρήγορα θά καταπλακώση ὅλη τήν γῆ.

  Θά σᾶς πῶ ἕνα πράγμα πρός δόξαν Χριστοῦ. Θυμᾶμαι μιά χρονιά, Κυριακή τῶν Βαΐων, βρισκόμουν στήν ἐκκλησία καί γονάτισα στό σκαμνάκι καί, καθώς ἔλεγα τήν «εὐχή» βλέπω στήν Ἱερά Πρόθεσι ἕνα κόκκινο ὕφασμα, κόκκινο τῆς φωτιᾶς. ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΜΑΚΡΙΝΑ ΒΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ.

  Ναυπάκτου Ἱερόθεος: »Χωρισμός ἤ σχέσεις μεταξύ Ἐκκλησίας καί Πολιτείας»

  «Ὄχι! ὅλα ἔχουν τελειώσει! Ὁ Θεός εἶναι Δίκαιος. Μέ πρόσβαλαν, μέ κατέστρεψαν καί μ’ ἄφησαν σάν ζητιάνο. Ὁ Κύριος ἔδωσε καί ὁ Κύριος τ’ ἀφαίρεσε». ΣΤΑΡΕΤΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ

  Ὁ Σιωνίτης Ὑμνωδός…Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Κυρίλλου ἕτος 1855. Μή μοῦ ἅπτου

  Ἱερά Μονή ἁγίας Μαρίας Μαγδαληνῆς – ἄφθαρτο σκήνωμα Ἁγίας Ἐλισσάβετ (& Αγίας Βαρβάρας) ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ.

  Νά εἶσαι φρόνιμος καί συνετός ὅταν κάποιος φτωχός ἄνθρωπος πού ἔχει ἀνάγκη καταφύγει σέ σένα

  Ηχητικό Αγιολόγιο 10 Μαΐου

  10 Μαΐου Συναξαριστής. Σίμωνος Ἀποστόλου, τῶν Ἁγίων Αὐταδέλφων Μαρτύρων Ἀλφειοῦ, Κυπρίνου καὶ Φιλαδέφλου, Ἐράσμου καὶ Ὀνησίμου καὶ τῶν σὺν αὐτῶν δεκατεσσάρων Μαρτύρων, Ἠσυχίου Ὁμολογητοῦ, Ἰσιδώρου τοῦ «μωροῦ», τῶν Ὁσίων Πασσαρίωνος, Ἀγαπίου καὶ Φιλήμονος, Κομγαλλίου Ὁσίου, πάροδος ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Θαυματουργοῦ, Σίμωνος Ἐπισκόπου, Λαυρεντίου Ὁσίου, Εὐσταθίου Μάρτυρος, ἀνακομιδὴ ἱερῶν λειψάνων Βασιλείου Ἐπισκόπου τοῦ Θαυματουργοῦ, Σύναξη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «τῶν ἀδελφῶν τοῦ Κιέβου», Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Παλαιοκαστρίτισσας στὴν Κέρκυρα.

  Περί φιλαργυρίας, Ἀββᾶ Κασσιανοῦ. Φιλοκαλία.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

  Ο ΣΤΑΡΕΤΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ ΑΣΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ. «’Ώ, τί χωρατατζῆς εἶσαι ἐσύ! Γιά δές τί σκαρφίστηκε ὁ γέρος! Ἕνα νεκρό σπουργίτι»

  Θαῦμα τῆς Παναγίας ἡ διάσωση τῆς κοπέλας στήν πτώση τοῦ ἐλικοπτέρου στό Σαραντάπορο τῆς Λάρισας στίς 19 Ἀπριλίου 2017

  Ὁ Τελευταῖος Πειρασμός τοῦ Καζαντζάκη

  Γέροντος Ἀθανασίου Μυτιληναίου:Ἡ ἐνδυμασία ἀνδρῶν καί γυναικῶν

  ΓΕΡΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ι.Μ. ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ.Ἀμμᾶδες στήν γυναικεία μονή τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς στό νησί τοῦ Θεολόγου ..Γερόντισσα Εὐγενία, ἡ πρυτάνισσα τῶν καλογραιῶν τῆς Πάτμου

  Στήν Δύση ὅλα κατάντησαν ἐρώτημα καί ὅλα τέθηκαν σέ ἀμφισβήτηση:

  Ο ΣΙΩΝΙΤΗΣ ΥΜΝΩΔΟΣ. ΜΕΛΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΙΟΙ ΥΜΝΟΙ ΟΥΣ ΨΑΛΛΟΜΕΝ ΠΕΡΙΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΛΙΤΑΝΕΥΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΝΣΕΒΑΣΤΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΠΑΡΕΚΚΚΛΗΣΙΑ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΕΤΟΣ 1855. ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ. ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ…

  Ηχητικό Αγιολόγιο 9 Μαΐου

  9 Μαΐου Συναξαριστής. Ἠσαΐου Προφήτου, Χριστοφόρου Μεγαλομάρτυρα, Ἀκυλίνης καὶ Καλλινίκης Μαρτύρων, Ἐπιμάχου καὶ Γορδιανοὺ Μαρτύρων, Μαξίμου Πατριάρχου, Σίου Ὁσίου, Κωνσταντίνου Μάρτυρα, Νικολάου τοῦ Νέου Ὁσιομάρτυρα, Δημητρίου Πρίγκιπα, Ἰωσὴφ τῆς Ὄπτινα, τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων τῆς Σλομπόντσκαγια. Ὁ Προφήτης Ἠσαΐας (ἑορτὴ Ἠσαΐας), Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Καμαριώτισσας 

——————————————————————————————————————————————–

3)Ἐνημέρωση ἀπό τὁ νέο ἱστολόγιο: http://agiapsychanalysi.blogspot.gr/

▼  2017 (101)

Ἐάν δέν ἐπιθυμεῖτε νά λαμβάνετε ἐνημερώσεις παρακαλοῦμε ἀπαντῆστε σ’ αὐτό τό μήνυμα σημειώνοντας τή λέξη: διαγραφή καθώς καί τήν ἠλεκτρονική διεύθυνση πού θέλετε νά διαγράψουμε .

 

Ἐάν ἐπιθυμεῖτε νά ἐγγράψετε κάποιον ἄλλον παρακαλοῦμε ἀπαντῆστε σ’ αὐτό τό μήνυμα σημειώνοντας τήν  λέξι ἐγγραφή καί τήν ἠλεκτρονική διεύθυνση στήν ὁποία θέλετε νά ἀποστέλλονται οἱ ἐνημερώσεις