Εὐλογεῖτε.
Αν προσπαθεῖτε νά μπεῖτε στή σελίδα ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ-ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ hristospanagia1 
δέν μπορεῖτε. Ὅ,τι ψάχνετε ἐκεῖ ὑπάρχει ἀκριβῶς ἴδιο στό ἱστολόγιο: 3ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ LORD JESUS CHRIST 3
Αν θέλετε δηλῶστε μας μέσω e- mail στό hristospanagia@yahoo.gr ποιό συγκεκριμένο ἄρθρο ἤ ἄρθρα ψάχνετε γιά νά σᾶς στείλουμε τούς σχετικούς συνδέσμους.

Σύν Θεῷ οἱ νέες ἀναρτήσεις θά δημοσιεύωνται στήν καινούργια μας ἱστοσελίδα: Κύριος Ιησούς Χριστός  καθώς καί στό ἱστολόγιο: 3ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ LORD JESUS CHRIST 3
Τό  ἱστολόγιο ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ-ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ hristospanagia1  καθώς καί τό OΡΘΟΔΟΞΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ἔγιναν ἰδιωτικά λόγῳ διαφημήσεων πού προσθέτει ἀπροειδοποίητα στούς μή συνδεδεμένους χρηστες ἡ wordpress (μερικές τελείως ἀπαράδεκτες).
Παρακαλοῦμε τούς ἀγαπητούς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς μας πού θέλουν νά γραφτοῦν συνδρομητές νά ἐπισκεφθοῦν τό ἱστολόγιο: 3ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ LORD JESUS CHRIST 3 καί νά κάνουν ἐγγραφή  μέ τό e- mail τους ὥστε νά λαμβάνουν τίς ἐνημερώσεις γιά τίς καινούργιες ἀναρτήσεις ἤ νά μᾶς στείλουν τό e- mail τους στό hristospanagia@yahoo.gr γιά νά τούς κάνουμε ἐμεῖς ἐγγραφή.

Ἐπίσης: Ὅλες οἱ ἀναρτήσεις τῶν δύο ἱστολογίων πού ἰδιωτικοποιήθηκαν εἶναι ἤδη δημοσιευμένες στό hristospanagia3.blogspot, τό ὁποῖο  μποροῦν  νά ἐπισκέπτωνται οἱ συνδρομητές μας. Εὔχεσθε καί ὑπέρ ἡμῶν. Ὁ Θεός μαζί μας.»