Ενθυμήσου τες υποσχέσεις σου, όταν ανεχώρεις του κόσμου και όταν εφόρεις το άγιον Σχήμα.

Τες εξεπλήρωσες ή τες χρεωστείς;

Τες ενθυμείσαι η τες ελησμόνησες;

Τι λέγει η συνείδησίς σου;Σε αθωώνει η σε κατακρίνει;

Άκουσον με: Εάν κατακρίνης εν παντί πράγματι σεαυτόν και μόνον, γνώριζε ότι υγιαίνεις.

Εάν άφησες σεαυτόν και κατακρίνης άλλους, τότε νοσείς…

 ***

http://www.diakonima.gr/2014/08/25/%CE%B5%CE%BD%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CE%BF%CF%85-%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B9%CF%89/