ΤΑ ΑΣΚΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ

Δ΄. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΟΙΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΙΜΝΙΟ

Ἐνοριακή λατρευτική ζωή.

Ἡ συνεχής καθημερινή λατρευτική ζωή τῆς μοναστικῆς Ἐνορίας θά μποροῦσε νά ἀποτελέσει ὁδηγητικό πρότυπο γιά τόν ποιμένα τῆς «ἐν τῷ κόσμῳ» Ἐνορίας. Ἡ πυκνή κοινή προσευχή-προσκαρτέρηση στό «Καθολικό» ἤ στό «Κυριακό» τῆς σκήτης ἤ στά παρεκκλήσια τοῦ Mοναστηριοῦ θά μποροῦσε νά ἐφαρμοσθεῖ- στό μέτρο τοῦ δυνατοῦ- προσαρμοσμένη στίς συνθῆκες ζωῆς τῶν ἐν τῷ κόσμῳ χριστιανῶν καί στήν κοσμική Ἐνορία.Ἡ καθημερινή τέλεση τοῦ Ἑσπερινοῦ, τοῦ Μεσονυκτικοῦ, τοῦ Ὄρθρου, τῶν Ὡρῶν καθώς καί οἱ, σέ τακτές ἡμέρες, Παρακλήσεις στήν Ὑπεραγία Θεοτόκου, ἡ τέλεση τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἁγιασμοῦ ἤ τοῦ Μυστηρίου τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου εἶναι πολύ βοηθητικά γιά τήν Πνευματική ζωή τῶν ἐν τῷ κόσμῳ πιστῶν.

Ἐπίσης ἡ λειτουργική καί λατρευτική ἀγωγή μέ τίς καθημερινές Θεῖες Λειτουργίες καί τίς συχνότατες ἀγρυπνίες εἶναι κάτι πού ὄντως μεταμορφώνει τόν πιστό καί τόν ἐξαγιάζει. Στά Mοναστήρια, μετέχοντας στίς ἀκολουθίες, μελετώντας τά λειτουργικά βιβλία καί μάλιστα τούς κανόνες, σιγά-σιγά καί «ἀναίμακτα»23, ὅπως ἔλεγε ὁ Γέρων Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης ἀποκτᾶ ὁ πιστός τό ὀρθόδοξο ἦθος καί ἁγιάζεται. 

 Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο:«Τά ἀσκητικά τῆς Ἐνορίας» (Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου) πού ἤδη κυκλοφορεῖ

 23 Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου,Βίος καί Λόγοι, Ζ΄ ἔκδοση,Ἱερά Μονή Χρυσοπηγῆς, Χανιά 2006,,σελ. 527.