Δημοσιογράφος τοῦ ΣΚΑΪ κατήγγειλε ὅτι μέλος ΜΚΟ ποὺ μιλοῦσε ἀγγλικά του εἶπε ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ τραβήξει πλάνα ἀπὸ τὴ Μόρια χωρὶς ἄδεια τῆς ἐν λόγω ΜΚΟ. Ὅταν ἐκεῖνος ἀντέτεινε ὅτι δὲν χρειάζεται ἄδεια ἀπὸ τὴ ΜΚΟ γιὰ νὰ κάνει τὴ δουλειά του, τὸ μέλος τὸν κάλεσε νὰ περάσει ἀπὸ τὸ γραφεῖο γιὰ ἕνα briefing ἀπαραίτητο γιὰ τὴν ὀρθὴ παρουσίαση τῆς κατάστασης. Κάτοικος τοῦ νησιοῦ μου ἔλεγε ὅτι στὸ Βοστάνειο, τὸ μοναδικὸ νοσοκομεῖο τοῦ νησιοῦ, οἱ συνοδοὶ τῶν μεταναστῶν, μέλη ΜΚΟ, μὲ τὸ ἀπαραίτητο τουπὲ τοῦ ἀνθρωπιστῆ, παρακάμπτουν τὴν προτεραιότητα τῶν ντόπιων πρὸς χάριν τῶν «δικῶν» τους. Ἄλλος, ὅτι ὅταν κάποιος ἀπὸ τοὺς δύστυχους πελάτες τοῦ πιαστεῖ νὰ κλέβει ἀπὸ κάποιο μανάβικο, ἐμφανίζεται ὁ προστάτης του γιὰ νὰ τὸν σώσει. Μερικοὶ καταστηματάρχες τοὺς ἀφήνουν νὰ πάρουν ὅ,τι θέλουν γιὰ νὰ μὴν μπλέξουν οἱ ἴδιοι.
Καμιὰ ὀγδονταριὰ τέτοιες ὀργανώσεις στὴ Λέσβο, ἄκουσα χθὲς ὅτι ἄλλες 70 δραστηριοποιοῦνται στὴ Χίο. Δὲν μὲ ἐνδιαφέρει ποιοὶ καὶ μὲ πόσα τοὺς χρηματοδοτοῦν. Ἐλπίζω ὅτι σύντομα ἡ κυβέρνηση θὰ πληροφορήσει τὶς δικαστικὲς ἀρχὲς γιὰ τὰ οἰκονομικά τους καὶ τὸ ἔργο τους. Ἐνδιαφέρει, ὅμως, τὸ γεγονὸς ὅτι ἕνα μεγάλο μέρος τῆς δραστηριότητάς τους ἑστιάζεται στὴν…. ἐνοχοποίηση τῶν ντόπιων πληθυσμῶν καὶ κατὰ συνέπεια τῆς χώρας.Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι ἡ ὑπόλοιπη Εὐρώπη, ἀντὶ νὰ βοηθήσει τὴν Ἑλλάδα στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος, τὴν κατηγορεῖ γιὰ ἀμέλεια καὶ κακοδιαχείριση. Σύμπτωμα ἀμέλειας καὶ κακοδιαχείρισης εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ πολιτεία ἄφησε τὸ προσφυγικὸ – μεταναστευτικὸ στὰ χέρια τῶν ΜΚΟ, οἱ ὁποῖες λειτουργοῦν ὡς προστάτες, ἐνῶ δὲν ἔκανε τίποτε γιὰ νὰ προστατεύσει τὸν ντόπιο πληθυσμό. Πῶς λοιπὸν νὰ μὴν ἀρνοῦνται στὴν ἐνδοχώρα τὴν ἐγκατάσταση δομῶν φιλοξενίας, ὅταν βλέπουν τὶς εἰκόνες ἀπὸ τὴ Λέσβο, τὴ Χίο καὶ τὴ Σάμο; Δὲν φτάνουν οἱ ἠθικοπλαστικὲς διακηρύξεις, οὔτε οἱ ὑποσχέσεις περὶ «κλειστῶν δομῶν».
Ἡ ἐνοχοποίηση τῶν ντόπιων πληθυσμῶν εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τῆς συνεργασίας τῆς προηγούμενης κυβέρνησης μὲ τὶς ΜΚΟ. Τὰ προχθεσινὰ συλλαλητήρια εἶναι ἕνα μεγάλο βῆμα. Δείχνουν ὅτι οἱ πληθυσμοὶ τῶν νησιῶν μᾶς ἀρνοῦνται νὰ σηκώσουν τὸ βάρος τῆς ἐνοχῆς ποὺ τοὺς φόρτωσαν τόσα χρόνια τώρα. Πρὶν ἀπὸ δύο χρόνια, τοὺς κατοίκους τῆς Μυτιλήνης ποὺ ξεσηκώθηκαν γιὰ τὴν κατάληψη τῆς κεντρικῆς πλατείας τῆς πόλης τους, τὰ πιὸ ἐπίσημα χείλη, τοὺς κατηγοροῦσαν γιὰ ρατσισμό. Ποιὸς τολμάει σήμερα νὰ πεῖ τὸ ἴδιο γιὰ τὸ πλῆθος ποῦ συγκεντρώθηκε προχθές;
Μόνον ὅταν ἡ πολιτεία μᾶς πείσει ὅτι θὰ μᾶς ἀπαλλάξει ἀπὸ τοὺς διαφόρους ποὺ κάνουν ἀνθρωπιστικὸ τουρισμὸ στὴν πλάτη μᾶς μπορεῖ νὰ ἀρχίσει νὰ ἀποκαθίσταται μία σχέση ἐμπιστοσύνης.καθημερινη
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2020/01/blog-p