«Ἡ θέληση ὅταν ἀντιμάχεται καί ἔχει ἀγώνα καί θλίψη, ἀρχίζει νά γίνεται ἀνώτερη. Πέφτει. Σηκώνεται. Πάλι τήν ρίχνη κάτω ἡ ἁμαρτία καί σέ δέκα ἤ εἴκοσι ἀγῶνες νικάει αὐτή τήν ψυχή καί τήν ρίχνει κάτω. Ἡ ψυχή ὅμως μέ τό πέρασμα τοῦ χρόνου νικάει ὁλόκληρωτικά τήν ἁμαρτία. Ἐάν πάλι συνεχίσει νά ἀγωνίζεται ἡ ψυχή καί δέν ἀτονίσει, ἀρχίζει νά ὑπερισχύει σιγά – σιγά καί νά ἀπολαμβάνει τούς καρπούς τῆς νίκῆς κατά τῆς ἁμαρτίας».

(Ἁγίου Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου, Ὁμιλίες Πνευματικές, Ὁμιλία Γ΄ ΕΠΕ-Φ 7, 55)