«ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν»

«Μέ ὅποιο μέτρο μετρᾶτε μ᾿ αὐτό θά μετρηθεῖτε»

(Ματθ. ζ΄ : 2)

«Θέλεις νά γίνει ὁ Θεός βοηθός σου;
Ἐξέτασε ἄν μπόρεσες νά βοηθήσεις κάποιον, πού ἔχει ἀνάγκη.
Ἐξέτασε ἄν διαχειρίστηκες σωστά αὐτόν πού ἔχεις.
Θέλεις ὁ Κριτής νά εναι εὐνοϊκός ἀπέναντί σου; Νά μήν κρατᾶς κακία γιά τούς ἐχθρούς.
Θέλεις νά τύχεις τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ; Νά συγχωρεῖς σύ τούς φταῖχες πρός ἐσένα».

(Ἁγίου Ἰσιδώρου τοῦ Πηλουσιώτου, Ἐπιστολές, ΕΠΕ Α΄, 387)

****************